?Gazownicy? wrócą do Ostrowca?

Pojawił się cień szansy, aby w Ostrowcu Świętokrzyskim znów funkcjonował Rejon Dystrybucji Gazu.
Przypomnijmy, że został on zlikwidowany i połączony ze starachowickim w listopadzie 2013 r. mimo protestu licznych środowisk. Wówczas władze Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. tłumaczyły, że połączenie RDG Ostrowiec Świętokrzyski z RDG Starachowice w jeden Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Starachowicach poprzedzone zostało szczegółową analizą przeprowadzoną przez służby techniczne, która uwzględniała zarówno kwestię bezpieczeństwa obsługiwanej przez RDG sieci, jak i komfortu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.
Wyjaśniano, że odległość z siedziby RDG Starachowice do najdalej położonego odbiorcy gazu na dotychczasowym terenie działania RDG Ostrowiec Świętokrzyski wynosi 46 km ? co jest odległością standardową i bezpieczną, obowiązującą na całym obsługiwanym przez zakład terenie.

gaz1
Tymczasem z naszych nieofi cjalnych ustaleń okazuje się, że są okresy, gdzie większość zgłoszeń z obu powiatów dotyczy właśnie Ostrowca Świętokrzyskiego i zlokalizowanych tutaj odbiorców, w tym kluczowych zakładów produkcyjnych. Realizujący zgłoszenia w rozmowach z redakcją wyjaśniają, że nieekonomiczne jest stacjonowanie w Starachowicach, gdy więcej dzieje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wskazują też na liczne utrudnienia drogowe w związku z prowadzonymi inwestycjami. Mówią też o prowadzonych analizach, które biorą pod uwagę najróżniejsze scenariusze, w tym powrót RDG do Ostrowca Świętokrzyskiego.
Można też odnieść wrażenie, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego dochodzi do bardziej niebezpiecznych awarii. Przypomnijmy tylko, że w listopadzie minionego roku doszło do rozszczelnienia gazociągu w rejonie Starej Huty. Tylko dzięki przypadkowo przechodzącym tamtędy osobom, które usłyszały dźwięku wydobywającego się gazu, nie doszło do tragedii.
Jak na razie zapytane przez nas władze Polskiej Spółki Gazownictwa nie udzieliły nam odpowiedzi, czy prowadzone są, jak ustaliliśmy, analizy powrotu Rejonu Dystrybucji Gazu do Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jeśli istnieje szansa, żeby jednak do tego doszło ważne jest jak najsilniejsze wsparcie już na wstępnym etapie. W październiku 2013 apele wielu środowisk nie przyniosły efektu. Zapytany przez nas poseł Andrzej Kryj zapewnia, że będzie lobbował na rzecz utworzenia w naszym mieście gazowego oddziału. Jednocześnie zastrzega, że nie jest to łatwa sztuka, bo stanowisko gazowej centrali na razie pozostaje niezmienne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *