Podziękowania dla organizacji pozarządowych (zdjęcia)

W Galerii Fotografii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego z organizacjami pozarządowymi.
Uczestniczyło w nim 55 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem spotkania było konsultowanie propozycji organizacji w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 -2019.

Całość rozpoczęła się od podsumowania ?Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2016 -2017?, którego głównym celem jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
?Z roku na rok jest coraz więcej organizacji, które działają dla dobra mieszkańców naszego miasta i chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas i energię dla innych ? powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. ?To znaczy, że jest chęć, potencjał i siła, a to jest z korzyścią dla naszej lokalnej społeczności.
Łączna kwota przekazana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski środków na realizację zadań publicznych w latach 2016 -2017 wyniosła 4.440,807,65 zł.
Za wzorową realizację zadań publicznych w latach 2016 -2017 dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego ? Prezydent Miasta wręczył przedstawicielom organizacji pozarządowych podziękowania w postaci pamiątkowych dyplomów. Podkreślając jednocześnie, że poprzez swoją pracę i zaangażowanie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta, stwarzając jednocześnie warunki do aktywności społecznej. Zapowiedział również wystarczającą ilość środków na realizację zadań w roku 2018.
W dalszej części spotkania Prezydent Miasta otrzymał od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczenie za współpracę oraz niesłabnący zapał i realizację zadań publicznych wpływających na poprawę jakości życia naszego lokalnego społeczeństwa.

jgJarosław Górczyński, prezydent miasta: -W 2017 r. kwota przekazana na realizację zadań publicznych wyniosła 2.339,827 zł i jest ona wyższa o ponad 100% w porównaniu, na przykład do roku 2011, w którym organizacje na realizację swoich zadań otrzymały 1.204.555,28 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *