Od 50 lat wspólnie dzielą radości i smutki

W Urzędzie Stanu Cywilnego pięć par obchodziło 50- lecie pożycia małżeńskiego.
501Państwo Alicja i Sylwester Dziedzicowie, Barbara i Eugeniusz Foremniakowie, Alina i Zenon Lipkowie, Jan i Irena Grygielowie oraz Albina i Stanisław Zacharscy z rąk prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i kierowników USC w Ostrowcu Świętokrzyskim – Łukasza Witkowskiego i Barbary Gruszki odebrali medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, okolicznościowe statuetki oraz kwiaty. Nie zabrakło serdecznych życzeń od najbliższych oraz gromkiego sto lat przy lampce szampana.
Państwo Dziedzicowie poznali się w Zabrzu, gdzie obydwoje pracowali w hucie. Jubilaci zawarli związek małżeński 24 sierpnia 1967 r. również w Zabrzu. Po ślubie przyjechali do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj związali swoje życie zawodowe ? pani Alicja ze SP nr 6, następnie z PG nr 3, pan Sylwester z wydziałem odlewni huty. Państwo Dziedzicowie mają troje dzieci i troje wnucząt.
Państwo Foremniakowie poznali się w 1964 r., dzięki kuzynce, która ich sobie przedstawiła. Na ślubnym kobiercu stanęli 10 kwietnia 1966 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Barbara swą trzydziestopięcioletnią karierę zawodową związała ze Starym Zakładem ostrowieckiej huty. Pan Eugeniusz pierwszą pracę podjął w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, następnie- do emerytury- pracował na Nowym Zakładzie. Jubilaci mają dwóch synów i dwoje wnucząt.
Państwo Lipkowie poznali się w 1964 r. na weselu kuzynów. Spotkali się ponownie w Warszawie, gdzie pani Alina pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej, a pan Zezon odbywał służbę wojskową. Pobrali się 5 czerwca 1967 r. w Baćkowicach. Życie zawodowe związali z Ostrowcem Świętokrzyskim. Pani Alina z Ostrowieckim
Kombinatem Budowlanym, pan Zenon pracował w zaopatrzeniu. Jubilaci mają dwie córki oraz czworo wnucząt.
Państwo Grygielowie poznali się w lutym 1967 r. Pobrali się tego samego roku 7 października w Mominie. Pani Irena urodziła się w Garbaczu. Pracowała w  przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego. Pan Jan swą trzydziestosiedmioletnią karierę zawodową związał z Telekomunikacją Polską. Jubilaci mają syna i są szczęśliwymi dziadkami dwóch wnuczek.
Państwo Zacharscy pobrali się 28 października 1966 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Albina pochodzi z terenów obecnej Białorusi. Przez trzydzieści cztery lata pracowała w ostrowieckiej hucie jako księgowa. Pan Stanisław swą czterdziestoletnią karierę zawodową związał ze Spółdzielnią Pracy w Kielcach, następnie z Przedsiębiorstwem Transportu i Handlu Wewnętrznego, MPK oraz Rejonową Kolumną Transportu Sanitarnego. Jubilaci mają troje dzieci i sześcioro wnucząt.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *