Oj nie tak, panowie, nie tak…

Mamy kolejny konflikt na linii SM ?Krzemionki? – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po tym, jak przed rokiem punktem spornym była wiata przystankowa przy ul. Polnej, tak tym razem jest nim kilka popękanych płyt chodnikowych w pasie zieleni przy ul.  11 Listopada, które przy okazji inwestycji na Osiedlu Stawki, władze SM ?Krzemionki? chciały wymienić.
-No to co, że chcieliśmy to zrobić na własny koszt, skoro oczekuje się od nas przygotowania dokumentacji, która kosztować będzie nas ponad tysiąc złotych. Teraz to wszystko mija się z celem – mówi zastępca prezesa SM ?Krzemionki? ds. Gospodarki Zasobami, Mirosław Kaczmarczyk. A gdzie ludzie podejście?
Popękane płyty chodnikowe, łącznie dwanaście, które Krzemionki chciały wymienić na estetyczną kostkę, na swój koszt, znajdują się w pasie drogowym powiatowej ulicy 11 Listopada. Jak się okazuje, nie można dokonać tego, ot tak.
Jak przyznaje starostwo powiatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? w Ostrowcu Św. złożyła wniosek na dysponowanie działką należącą do pasa drogowego drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w celu wykonania odcinka chodnika, stanowiącego połączenie chodnika osiedlowego z chodnikiem przy ulicy 11 Listopada. Starostwo tłumaczy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? uzyskała zgodę na takie rozwiązanie. W punkcie drugim decyzji jest zapis, że do wniosku na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót należy dołączyć ?projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót- czytamy w wyjaśnieniu. Takie warunki są wydawane wszystkim petentom zajmującym pasy dróg powiatowych w celu prowadzenia robót. Ze swojej strony w tak prozaicznych przypadkach zapewniamy pełną i wszechstronną pomoc. Biorąc pod uwagę skalę roszczeń o prawdziwe i wymyślone uszkodzenia ciała czy szkody, zarówno dla spółdzielni, jak i starostwa jest dużo bezpieczniej postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *