SiP: ?Słuchamy, poszukujemy najlepszych rozwiązań…”

Piętnaście lat w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje stowarzyszenie ?Samorządność i Przedsiębiorczość?.
Przy okazji jubileuszu jego nowe władze podsumowały dotychczasową działalność, a także zaprezentowały plany na nadchodzący czas. Dużo mówiono o misji i wizji stowarzyszenia oraz obecnych priorytetach SiP-u.
-Chcieliśmy i chcemy jako grupa społeczna sami decydować o sobie, a to jest podstawowa idea samorządności – mówił obecny przewodniczący SiP, Robert Martynowski. Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczamy sobie cele, stawiamy zadania, sami się kontrolujemy. Oczywiście praktyczna realizacja samorządności to samorząd ? lokalna administracja sprawowana nie przez państwo. Stąd interesuje nas aktywny udział w wyborach samorządowych. Przedsiębiorczość określamy jako sztukę radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach życiowych. Rozumiemy ją również, jako aktywne dążenie do doskonalenia oraz podejmowania nowych działań, wyzwań.
Misją stowarzyszenia ?Samorządność i Przedsiębiorczość? jest aktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju idei samorządowych i silnej, innowacyjnej lokalnej gospodarki.
-Słuchamy, słuchamy i jeszcze raz słuchamy, a potem analizujemy, poszukujemy najlepszych rozwiązań i zabieramy się za konkretne inicjatywy- akcentował Robert Martynowski.
?Samorządność i Przedsiębiorczość? chce być wzorcem idei: praworządności, przedsiębiorczości, samorządności przy zachowaniu pokory do tego, co nas otacza.
-Będziemy przyciągać i rozwijać osobowości -ludzi: prawych, zdeterminowanych, zmotywowanych wizjonerów, zdyscyplinowanych. Chcemy szukać sojuszników, nie wrogów, dlatego będziemy zachowywać tolerancję do różnych poglądów i słuchać wszystkich, by dojść do optymalnej, zrównoważonej ścieżki rozwoju i funkcjonowania naszego regionu. Będziemy identyfikować  i rozwiązywać lokalne problemy społeczne w oświacie, służbie zdrowia, w obszarze bezpieczeństwa i innych instytucji kształtujących poziom życia mieszkańców powiatu ostrowieckiego – wyliczał przewodniczący SiP.
?Samorządność i Przedsiębiorczość? chce postawić na edukację przedsiębiorczości, uzależnić wzrost gospodarczy od lokalnych podatków, uruchomić program budowy i utrzymania tanich mieszkań socjalnych, czy upowszechnić dostęp do usług Internetu szerokopasmowego.
Padła również deklaracja, że członkowie stowarzyszenia SiP zamierzają brać czynny udział w wyborach samorządowych w 2018 roku, choć jak zaznaczył Robert Marynowski, ostateczna decyzja zostanie podjęta wówczas, gdy będzie znana ordynacja wyborcza.
Podczas spotkania przewodniczący Robert Martynowski oraz wiceprzewodniczący Robert Minkina złożyli także podziękowania ustępującym członkom zarządu: Joannie Słowińskiej oraz Grzegorzowi Pietrzykowskiemu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *