Seminarium Edukacyjne ?Cukrzyca ? choroba duszy i ciała?. Ogromne zainteresowanie mieszkańców!

Członkowie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego na czele ze starostą ostrowieckim Zbigniewem Dudą niezwykle dużą wagę przywiązują do profilaktyki prozdrowotnej i edukacji zdrowotnej mieszkańców. W miniony piątek Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Światowym Dniu Cukrzycy zorganizował w auli Zespołu Szkół Nr 3 cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowieckie Seminarium Edukacyjnym ?Cukrzyca ? choroba duszy i ciała?. W seminarium uczestniczyli nie tylko mieszkańcy, ale także radni powiatowi, przedstawiciele WSBiP i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  uczniowie klasy technik żywienia z Zespołu Szkół Nr 1.  W sumie w seminarium uczestniczyło aż 220 osób!
Seminarium towarzyszyły wykłady. Dr Monika Pliszka ? edukator ds. diabetologii i wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Warszawie mówiła o samokontroli i insulinoterapii w cukrzycy. Robert Burda ? specjalista chirurg podkreślił wagę dbałości o stopy, a dietetyk Emilia Żelazowska informowała o właściwej diecie chorych na cukrzycę. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się także o zasadach żywienia i formy ruchu w chorobach cywilizacyjnych.  Podczas seminarium trwał kiermasz rękodzieła artystycznego.

-Takie seminarium, połączone z warsztatami, organizujemy po raz pierwszy ? podkreśla starosta, Zbigniew Duda. -Ich celem jest  zwiększenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, poznanie metod samokontroli, prawidłowego i racjonalnego żywienia, zapobieganie powikłaniom w zespole stopy cukrzycowej oraz prawidłowy dobór aktywności fizycznej. Uczestnicy seminarium mogli skorzystać z konsultacji i badań w białym miasteczku. Według naszych danych, coraz więcej osób zapada na cukrzycę. Nie jest już to choroba seniorów, bo dotyka w równym stopniu osoby młode.
Seminarium prowadził Antoni Maciejko ? naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przypomniał, że  samorząd powiatowy od lat podejmuje działania profilaktyczne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z cukrzycą. W 2012 roku przy współpracy z WSBiP oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ostrowcu Św.  był inicjatorem pierwszego programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców chorych na cukrzycę ,,Szkoła Edukacji dla Pacjentów Chorych na Cukrzycę Typu 2?. W programie udział wzięło 135 pacjentów chorych na cukrzycę, w wieku od 38 do 83  lat, którzy nigdy nie przechodzili edukacji  zdrowotnej  i nie podejmowali aktywności fizycznej. Działania profilaktyczne kontynuowano w ramach zajęć ,,Szkoły Zdrowego Stylu Życia?, które rozszerzono na osoby ze schorzeniami kardiologicznymi i metabolicznymi. Rocznie udział w programie bierze około 150 mieszkańców.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przez sześć lat w ramach Światowego Dnia Cukrzycy organizowało Ostrowiecką Konferencję Naukowo – Szkoleniową pod patronatem starosty ,,Jak żyć z cukrzycą??. Celem spotkań było zwiększenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, metodach leczenia, prawidłowym żywieniu, zapobieganiu powikłań oraz wsparciu psychologicznemu dla osób borykających się z problemem. Podczas konferencji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji w tzw. białym miasteczku. Wykłady prowadzili specjaliści z dziedziny diabetologii, pielęgniarstwa diabetologicznego, chirurgii, neurologii, dietetyki oraz aktywności fizycznej. Udział w niej brało rokrocznie około 200 ? 300 osób.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim włączyło się również w 2015 roku w ogólnopolską akcję ,,10 000 kroków dalej od cukrzycy?, której inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Celem kampanii było uwrażliwienie opinii publicznej na ciągle rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę i promowanie zdrowego stylu życia. Szeroki zakres działań świadczy o dużym zaangażowaniu powiatu ostrowieckiego w edukację i profilaktykę  chorób cywilizacyjnych do których należy również  cukrzyca.
Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki podkreśla, że Ostrowieckie Seminarium Edukacyjne ?Cukrzyca ? choroba duszy i ciała? skierowane było do mieszkańców naszego powiatu oraz personelu medycznego.
-Cukrzyca jest obecnie największą epidemią współczesnego świata, dlatego Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim każdego roku włącza się w obchody Światowego Dnia Cukrzycy, organizując w listopadzie konferencje pod patronatem starosty ostrowieckiego, aby zwiększać świadomość o zagrożeniu, jakim jest cukrzyca ? mówi. -W tym roku zaproponowaliśmy nową formę spotkania połączoną z warsztatami. Nasze działania mają pomóc chorym żyć z cukrzycą, mają edukować i uświadamiać o czynnikach ryzyka i powikłaniach związanych z tą chorobą. W organizację dzisiejszego spotkania zaangażowały się także nasze szkoły – Zespół Szkół Nr 1 i gospodarze, czyli Zespół Szkół Nr 3. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali warsztaty mówiące o prawidłowym żywieniu i odpowiednich formach aktywności fizycznej, która powinna zostać dostosowana do potrzeb i możliwości pacjentów. Bardzo się cieszę, że jak co roku mogliśmy liczyć na Państwa. Tak duża ilość mieszkańców i personelu medycznego pokazuje, że działania profilaktyczne oraz edukacyjne podejmowane przez ostrowieckie starostwo są ważne i potrzebne mieszkańcom.  Bardzo dziękuje wszystkim obecnym na seminarium ? wykładowcom, uczniom, pracownikom służby zdrowia oraz  mieszkańcom powiatu ostrowieckiego. Życzę Państwu dużo zdrowia i radości.
Dr Monika Pliszka z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie mówiła o tym, że niezwykle ważna jest samokontrola chorych na cukrzycę, która często kojarzona jest tylko i wyłącznie z pomiarami cukru we krwi. -Tymczasem powinni oni stale kontrolować własną masę ciała, ciśnienie tętnicze krwi i pielęgnować stopy ? podkreśla pani doktor. -Niezwykle ważna jest bowiem profilaktyka stopy cukrzycowej. Zespół stopy cukrzycowej w niektórych przypadkach doprowadza nawet do amputacji. Pacjenci muszą również przykładać wagę do odpowiedniej diety i zasad prawidłowego żywienia, a także o aktywności i stosowanym minimum pół godziny dziennie wysiłku fizycznym.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *