Razem przeciw przemocy

Takie hasło towarzyszy ostrowieckim, tegorocznym obchodom największej międzynarodowej kampanii ?Białej Wstążki?, która zwraca uwagę na zjawisko przemocy wobec kobiet i w rodzinie.
Kampanię rozpoczęła konferencja, która odbyła się w sali Agencji Rozwoju Lokalnego, skierowana do przedstawicieli instytucji pomocowych miasta, placówek szkolno -wychowawczych oraz organizacji wspomagających walkę z przemocą. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie oraz pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.
Jak podkreśla przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego, będącego organizatorem kampanii, Joanna Pikus, przemoc wobec kobiet nie zostanie przezwyciężona bez edukacji mężczyzn w zakresie aktywnego przeciwdziałania oraz włączenia się w walkę z przemocą. Stąd też podczas spotkania mężczyźni otrzymywali białe wstążki.
Jednym z prelegentów konferencji był konsultant wojewódzki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Grzegorz Trapcia, który zwrócił uwagę na realizację zadań przez samorządy, wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na zjawisko przemocy domowej.
O znaczeniu samej idei ?Białej wstążki? i pracy ostrowieckiego zespołu interdyscyplinarnego na rzecz wspierania kobiet oraz rodzin dotkniętych przemocą, a także podejmowanych działaniach dotyczących uświadamiania problemu, mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. Zadowalający jest brak wzrostu zjawiska przemocy w ostrowieckich rodzinach, o czym mówił zastępca komendanta KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim Krzysztof Panaszewski, choć nadal wydawanych jest wiele ?Niebieskich Kart?, to jednak funkcjonariusze policji nie obserwują wzrostu przemocy w domach.
Drugą odsłoną kampanii był konkurs plastyczny skierowany do dzieci z terenu miasta pod hasłem: ?Dzieci mówią stop przemocy?. Do komisji wpłynęło 250 prac. Już w najbliższy piątek w sali kina ?Etiuda?, odbędzie się jego uroczyste rozstrzygnięcie połączone z rozdaniem nagród, w tym niespodzianek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *