Ostrowiec Świętokrzyski ?Samorządowym Liderem Edukacji?

To jeden z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. VII Gala Finałowa programu odbyła się w sobotę w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyróżnienie odebrał prezydent Jarosław Górczyński.

wyt
Już od siedmiu lat corocznie certyfikaty ?Samorządowy Lider Edukacji? wręczane są najlepszym pod względem polityki oświatowej gminom, powiatom i województwom w Polsce. Ideą programu, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W tym roku, już po raz siódmy, powołana przez organizatorów Kapituła naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyróżniła gminy i powiaty z całej Polski, które inwestują w rozwój oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży.
W działalności edukacyjnej Ostrowca Świętokrzyskiego eksperci dostrzegli szereg inicjatyw, które określić można mianem ?dobrych praktyk?.
-Zauważone przez nas ?dobre praktyki? pełnią trzy zasadnicze funkcje: po pierwsze, pozwalają na identyfikację udanej inicjatywy, stanowiącej skuteczną reakcję na istotny problem, czy wyzwanie; po drugie, informują o tym, co się sprawdza, a co nie w różnych okolicznościach i pod różnymi warunkami; po trzecie, stanowią ważne źródło inspiracji dla władz i decydentów odpowiedzialnych za określoną sferę polityki oświatowej w innych gminach czy powiatach akcentują organizatorzy. Pragniemy pogratulować Państwu sukcesów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej, w tym nowatorskich pomysłów, twórczych rozwiązań, oryginalnych projektów, zaangażowania  w sprawy uczniów i nauczycieli oraz wrażliwości na problemy społeczne w sferze edukacji, które w warunkach reformowania oświaty stają się szczególnie ważne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *