Wybrano zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Funkcję prezesa pełnić będzie Antoni Maciejko, naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Obradom przewodniczył Kazimierz Jaros, komisji mandatowej Tomasz Włodarski wraz z Grzegorzem Kunyszem i Wojciechem Gawronem, komisji uchwał i wniosków Małgorzata Duda wraz z Ksenią Smugą i Renatą Wójcik, komisji skrutacyjnej Dariusz Piętka wraz z Anną Kądzielą-Płazą i Beatą Kępińską.
Sprawozdanie z działalności SZS w latach 2013-2017 złożył Wiesław Kepel ? wiceprzewodniczący SZS, a sprawozdanie komisji rewizyjnej jej przewodnicząca Anna Kępczyńska. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi.
Do nowego zarządu kandydowało 29 osób. Ostatecznie przewodniczącym zarządu w nowej kadencji został Antoni Maciejko, a wiceprzewodniczącymi Wiesław Kepel i Małgorzata Duda. Funkcję członków pełnić będą: Kazimierz  Jaros, Andrzej  Sokół, Renata Wójcik, Grzegorz Sołtykiewicz, Radosław Bzorek, Leszek Błaszkiewicz, Jan Frańczak, Paweł Kochański, Igor Paluch, Mariusz Wojtachnio, Maciej Dziedzic, Grzegorz Kunysz. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Anna Kępczyńska, a członkami Krzysztof Wójcik i Beata Bocheńska.
Delegatami na Wojewódzki Zjazd Szkolnego Związku Sportowego zostali Antoni Maciejko, Wiesław Kepel, Małgorzata Duda i Wojciech Gawron.
W dyskusji wiceprzewodniczący Wiesław Kepel przedstawił Kalendarz Imprez Sportowych na rok szkolny 2017/2018 dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *