Emerytury jedne z najniższych w kraju

Kielecki ZUS podsumował blisko trzymiesięczny okres obowiązywania tzw. ?ustawy wiekowej?.
W województwie świętokrzyskim uprawnionych do skorzystania z tych zmian było około 13 tys. osóbwnioski złożyło ponad 11 tys. W powiecie ostrowieckim – ponad tysiąc trzysta. W listopadzie do ZUS wpłynęło dalsze ponad tysiąc wniosków.
Wśród ponad 13 tys. wszystkich nowo uprawnionych do pobierania emerytur, chęć przejścia na świadczenie zgłosiło już 78 proc. osób w całym województwie. Niestety, nasi emeryci muszą zadowolić się jednymi z najniższych emerytur w kraju i dużo niższymi niż przed reformą!
Od 1 września w całym świętokrzyskim trwał wzmożony ruch w salach obsługi klientów – mówi Paweł Kaleta, dyrektor Oddziału ZUS w Kielcach.Zainteresowanie było ogromne. Największy ruch był w pierwszych dniach września. Teraz jest zdecydowanie spokojniej. Wysokość świadczenia obliczono już dla ponad 10.200 osób, w tym 5.916 kobiet i 4.315 mężczyzn. Spośród nich na przejście na emeryturę zdecydowało się ostatecznie 9.563 osób, czyli 93 proc., nadal jednak 668, czyli 7 proc. osób, nie rozwiązało do tej pory stosunku pracy i jest na etacie – dodaje dyrektor.
Mieszkańców powiatów opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego ? obsługuje wspólnie Inspektorat w Opatowie. Według szacunków w tym terenie mieliśmy 1.820 potencjalnych emerytów, a wniosków wpłynęło już 1.766. W powiecie ostrowieckim na 1.326 potencjalnych emerytów wniosków jest 1.241. Obliczenia emerytur trwają, są już ich wypłaty. Ogromna liczba mieszkańców Świętokrzyskiego zdecydowała się na pobieranie emerytur, mimo że ich średnia wysokość w naszym
regionie jest niska i wynosi dla całego województwa zaledwie 1.561 zł brutto dla kobiet i 2.432 zł brutto dla mężczyzn.Na tle kraju nasze emerytury wypadają poniżej średniej, bo ta wynosi 1 639 złotych dla kobiet i 2.777 zł dla mężczyzn.
Bardzo niskie kwoty emerytur nie napawają optymizmem, a jednak chętnych na pieniądze z ZUS nie brakuje. Dlaczego ? Ponieważ będąc na emeryturze nadal można pracować i zarabiać bez limitu, a każdy rok pracy to, jak podaje ministerstwo, emerytura wyższa o 8 proc. ? wyjaśnia dyrektor Paweł Kaleta.
Razem w województwie na potencjalnych 13.273 emerytów wpłynęło 11.022 wniosków, czyli 78 proc.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *