Placówka Gazownicza jeszcze w tym roku?

Najbliższe tygodnie przyniosą nam odpowiedź na pytanie, czy Polska Spółka Gazownictwa zdecyduje się ostatecznie na utworzenie placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Przyznaję, że obecnie analizujemy możliwość utworzenia Placówki Gazowniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte na początku 2018 ? przyznaje Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa.
Ostrowiecki Rejon Dystrybucji Gazu został zlikwidowany i połączony ze starachowickim w listopadzie 2013 r. mimo protestu licznych środowisk. Wówczas władze Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. tłumaczyły, że połączenie RDG Ostrowiec Świętokrzyski z RDG Starachowice w jeden Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Starachowicach poprzedzone zostało szczegółową analizą przeprowadzoną przez służby techniczne, która uwzględniała zarówno kwestię bezpieczeństwa obsługiwanej przez RDG sieci, jak i komfortu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *