Północna obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kontynuuje prace nad powstaniem ważnej dla układu komunikacyjnego miasta tzw. północnej obwodnicy.
W minionym roku na ten cel przeznaczono blisko 7,5 mln. złotych, a w tym zaplanowano blisko 4,5 mln zł. Niemal połowa środków to dofinansowanie w ramach ?Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019?.
I etap zakończony przed kilkoma tygodniami o długości 1.048 m obejmował rozbudowę ulicy Rzeczki od ulicy Iłżeckiej wraz z rozbudową skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej do ?ogródków działkowych?, ale również przebudowę ulic Kraszewskiego,
Iłżeckiej i Siennieńskiej, budowę ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, czy kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
-To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, a na pewno najdroższa, jaką realizowaliśmy w minionym roku – przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Cieszę się, że inwestycję udało się zakończyć
z końcem minionego roku, choć wykonawca musiał zmierzyć się z bardzo kapryśną aurą. Ta część miasta oblegana jest przez pieszych, rowerzystów, a także osoby uprawiające biegi, gdyż sąsiedztwo lasów jest ulubionym terenem dla aktywnie uprawiających sport, stąd też obecna infrastruktura jest wielkim udogodnieniem dla nich. Z kolei wybudowane skrzyżowanie świetlne wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta.
-Dziękuję w imieniu mieszkańców, ale i swoim za tę potrzebną ostrowczanom z tej części miasta inwestycję drogową i czekam na kolejne etapy – mówił radny Marek Giemza.
Drugi, który ma szansę na realizację w bieżącym roku, dotyczy ulicy Rzeczki, od ?ogródków? do ul. Siennieńskiej wraz z rozbudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej.
Równocześnie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozpoczęła procedurę wykupu gruntów pod budowę drogi na przedłużeniu ulicy Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ulic Bałtowskiej i Samsonowicza. Przebieg nowej trasy starano się wytyczyć tak, aby zachować minimalną ingerencję w istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *