Mniej pieniędzy, krótsze staże

Czteromiesięczne staże, dotacje w wysokości 20 tys. zł, bony szkoleniowe dla dwudziestolatków. Znaczące  wsparcie osób długotrwale bezrobotnych.
Powiatowa Rada  Zatrudnienia zaopiniowała budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2018 r. Jest on skromniejszy od ubiegłorocznego, ale pracownicy urzędu zapowiadają, że w ciągu roku będą aplikować o środki z rezerwy ministra. Pierwszy wniosek, przygotowywany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych, opiewa na dodatkowe 2,8 mln zł.
Środki, jakimi dysponuje urząd, pochodzą z trzech źródeł: funduszu pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Najwięcej, bo blisko 5 mln zł pochodzi z POWER-u. Dla ciekawości tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego i POWER-u pochodzą pieniądze na doposażenie stanowisk pracy, przy czym z tego ostatniego pieniądze można przeznaczyć na aktywizację osób do 30 roku, a w przypadku osób do 25 roku życia, tylko tych, które znajdują się w rejestrze bezrobotnych nie dłużej niż 4 miesiące.
-Przy obecnym budżecie w 2018 r. przewidujemy zaktywizować 1.580 osób ? podkreśla Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym 180 osób w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Z funduszu tego przewidziano środki dla pracodawców i pracowników zatrudnionych w firmach, którym grozi utrata pracy z powodu niedostatecznych kwalifikacji. Za pieniądze przekazane przez nasz urząd, pracownicy będą mogli przekwalifikować się i zachować zatrudnienie. Dotyczy to wyłącznie przedstawicieli deficytowych zawodów na lokalnym rynku pracy.
Krótsze staże
Przy mniejszych tegorocznych środkach urząd będzie podpisywał umowy stażowe i umowy na prace interwencyjne na okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany będzie do zatrudnienia stażysty przez kolejne trzy miesiące, na co najmniej połowę etatu. W ramach doposażenia nowego stanowiska, pracodawca może otrzymać maksymalnie 20 tys. zł. Na identyczną kwotę dotacji może liczyć osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. W ubiegłym roku maksymalne wsparcie wynosiło 22 tys. zł.
-W tym roku pracujemy w innych realiach finansowych, stąd pewne ograniczenia. Liczymy jednak na dodatkowe środki z rezerwy ministerialnej. Podobnie, jak to się stało w roku ubiegłym, postaramy się zwiększyć kwotę wsparcia i zaktywizować większą grupę osób bezrobotnych, niż wynika to z obecnych możliwości finansowych ? podkreśla J. Suska.
Trzy terminy składania wniosków
W tym roku zaplanowano trzy transze przyjmowania wniosków na doposażenie stanowisk i na staże pracownicze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu. Pierwszy z tych terminów rozpoczął się 22 stycznia. Wnioski na pozostałe formy aktywizacji będą przyjmowane w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu środków. Dodatkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego urząd pracy będzie mógł skierować w ramach subsydiowanego zatrudnienia (staż, doposażone stanowisko, prace interwencyjne) każdą kobietę po 30. roku życia, osoby z grupy 50 plus, osoby niepełnosprawne o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotne. Kandydatów z tej ostatniej grupy z pewnością nie zabraknie. Aktualnie w rejestrach urzędu znajduje się aż 2.480 osób, czyli ponad 50 proc. wszystkich bezrobotnych w powiecie ostrowieckim.
-Chciałabym przekazać jeszcze dobrą informację dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ? mówi kierownik Joanna Suska. ?Otóż w tym roku wnioski, jakie należy składać w naszym urzędzie, zostały znacznie uproszczone. Nie trzeba w nich przedstawiać kalkulacji kosztów, bilansu czyli zysków i strat. Obecnie plany działalności wystarczy przedstawić w formie opisowej. Wcześniej osoby bezrobotne żaliły się, że mają problem z przygotowaniem biznesplanu i musiały korzystać z usług wyspecjalizowanych biur.
Mieszkańcy powiatu, którzy nie ukończyli 30. roku życia, będą też mogli ubiegać się o bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie, a pozostali o pieniądze na szkolenia indywidualne i studia podyplomowe (4,5 tys. zł na osobę).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *