Budżet i realny i wirtualny? Niemożliwe…

Jak już informowaliśmy, radni powiatowi 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się opozycji przyjęli budżet na 2018 rok.
Starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda, informuje, że będzie to budżet nadwyżkowy, proinwestycyjny. Dochody sięgną 131,2 mln zł, a wydatki 130,6 mln zł, z których najwięcej, bo aż 52 mln zł stanowić będą środki na prowadzenie działalności oświatowej. Nic dziwnego, bo wydatki na oświatę corocznie przewyższają subwencję, jaką powiat otrzymuje na ten cel z budżetu państwa. W 2018 roku o 3 mln zł. Nadwyżka w wysokości 500 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
DSC_0462W tym roku powiat rozpocznie niezwykle ważne inwestycje w szpitalu. Pierwszą z nich będzie budowa za 10,5 mln zł nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który szpital otrzymał ministerialne wsparcie w kwocie prawie 6 mln zł. Drugą z nich będzie budowa ośrodka terapii i uzależnień oraz dochodzenia do trzeźwości, na którą w budżecie państwa, w ramach tzw. kontraktu terytorialnego, zagwarantowano kwotę 800 tys. zł. Budowa będzie kosztowała 1 mln zł. Powiat więc dołoży do niej 20% kosztów. W budżecie wyasygnowano ponadto 140 tys. zł na budowę nowych miejsc parkingowych przy budynku szpitala. Powiat dofinansuje również zakup sprzętu medycznego dla szpitala w wysokości 200 tys. zł, a także pokryje stratę netto szpitala w wysokości 389 tys. zł.
Inwestycje i remonty czekają Muzeum Historyczno ? Archeologiczne. Placówka otrzymała dotację w wysokości 7,7 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Całość projektu wraz z 3,5 ? milionowym wkładem własnym powiatu sięgnie 11,1 mln zł.
Na realizację zadań drogowych zabezpieczono w budżecie blisko 15 mln zł, czyli 12% budżetu. Rozpocznie się remont ulicy Samsonowicza, na który wyasygnowano 3,3 mln zł. Z pozyskanych środków zewnętrznych, w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za 1,3 mln zł remontowana będzie ulica Podstawie, a za 700 tys. zł droga Antoniów ? Bałtów. Remontu za 1,8 mln zł doczeka się także droga Momina ? Janowice. Na remont mostu w ciągu ulicy Żeromskiego zagwarantowano 550 tys. zł. Rozpocznie się także budowa ścieżki rowerowej o długości 3,2 km od skrzyżowania ulicy Siennieńskiej z ulicą Orlą do skrętu na Nową Dębową Wolę, na którą zapisano w budżecie 2,6 mln zł ? w tym roku 700 tys. zł na projekt i regulację spraw własnościowych gruntu. Dojdzie do stabilizacji skarpy w Ćmielowie, na którą planuje się wydać w 2018 roku 2,4 mln zł.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej powiat ostrowiecki planuje wydać 22 mln zł, w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 437 tys. zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo ? wychowawczych 3 mln zł i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 2,3 mln zł. Zgodnie z zapowiedzią, w budżecie znalazły się także, w kwocie 1,7 mln zł, środki na przeprowadzenie termomodernizacji budynków wchodzących w skład Niepublicznych Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych w Małachowie. Co ciekawe, plan budżetowy obejmuje za 300 tys. zł (w połowie finansowany środkami PFRON) montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z której będą mogli korzystać niepełnosprawni petenci. Na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych, w budżecie zapisane zostały środki w wys. 100 tys. zł.

????????????????????????????????????

Budżet zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i oczywiście wszystkich komisji merytorycznych Rady Powiatu Ostrowieckiego, w których radni z Klubu PiS mają większość. Negatywnie budżet oceniony został – ustami przewodniczącej Klubu KWW J.Górczyńskiego Agnieszki Rogalińskiej ? przez opozycję.  W opinii radnych opozycyjnych budżet jest wirtualny. Powołując się na opinię RIO, A.Rogalińska przytoczyła zapis, że w razie nie sfinalizowania za 2,3 mln zł sprzedaży nieruchomości w Bałtowie oraz przy ulicy Antoniego Hedy w Ostrowcu, w których po ośrodku specjalnym mieścić się będzie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej, może być zagrożona relacja dochodów i wydatków. Radna wyraziła nadzieję, że z kwoty 704 tys. zł przeznaczonych na promocję powiatu spora jej część skierowana zostanie na promocję poprzez sport. Zaproponowała na ten cel kwotę 500 tys. zł. W porównaniu do 2017 roku blisko dwukrotnie, do poziomu 587 tys. zł, wzrosły koszty tzw. innej działalności w dziale administracji publicznej, m.in. na informacje o pracy powiatu. W opinii pozycji zawyżone zostały wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalono je na poziomie 600 tys. zł, podczas gdy w latach ubiegłych wynosiły one odpowiednio 270 tys. za III kwartały 2017 roku i 365 tys. zł za 2016 rok.
Radna Agnieszka Rogalińska podniosła również kwestię budowy stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Żeromskiego. W perspektywie wieloletniej przeznaczono na tę inwestycję sportową 11 mln zł, podczas gdy przez ostatnie lata nikt nawet nie zagrabił tego terenu. Nazwała to kreatywną księgowością, wirtualną inwestycją i wirtualnymi pieniędzmi.
Ripostujący starosta Zbigniew Duda stwierdził, że nie wolno wmawiać ludziom nieprawdy i oskarżać go o to, że dobro sportu nie leży mu na sercu. Powiat do funkcjonowania szkoły mistrzostwa sportowego dokłada 1,3 mln zł i tworzy podwaliny pod sport wyczynowy, uprawiany w KSZO.
-Zapraszam pana starostę na debatę, na której udowodnię panu, że nie ma pan racji ? kontrargumentował  radny Łukasz Dybiec, na co dzień wiceprezes KSZO.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *