Nielegalne plakaty i ogłoszenia

Zalepione nielegalnymi ogłoszeniami i plakatami słupy oświetleniowe, wiaty przystankowe i urządzenia infrastruktury drogowej nie dość, że szpecą publiczną przestrzeń, to jeszcze generują dodatkowe koszty, jakie muszą ponosić zarządcy tych obiektów przy ich usuwaniu.
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając w interesie publicznym, ujawnia kolejne przypadki nielegalnego plakatowania i zaśmiecania miejsc ogólnie dostępnych. Sprawcy tego procederu nie oszczędzają nawet nowych przystanków autobusowych, gdzie obowiązuje zakaz naklejania jakichkolwiek ogłoszeń.
-Prowadzone czynności wyjaśniające nie zawsze doprowadzają do ujawnienia sprawców nielegalnego plakatowania, którym przed postawieniem zarzutu należy udowodnić winę ?mówi komendant Straży Miejskiej, Andrzej Kaniewski. Jednakże, analizując tego typu interwencje od stycznia 2017 r. do chwili obecnej, należy wykazać, że strażnicy na terenie naszego miasta wszczęli ponad 230 czynności wyjaśniających w tego typu sprawach, które doprowadziły do ukarania w postępowaniu mandatowym 22 osób, 88 interwencji zakończyło się pouczeniem, zwróceniem uwagi lub zastosowaniem innych środków oddziaływania wychowawczego, a w 2 sprawach skierowano wnioski o ukaranie do sądu rejonowego.
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina, iż umieszczenie w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, ulotki, napisu czy rysunku bez zgody zarządzającego tym miejscem, stanowi w świetle obowiązującego prawa, wykroczenie określone w art. 63a par. 1 Kodeksu wykroczeń, za co ujętemu sprawcy grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności określonego w art. 145 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 500 złotych lub karą nagany.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *