Budżet Obywatelski 2018

1Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego: –To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego naszego miasta. W dotychczasowych konsultacjach wzięło udział ponad 8 tys. mieszkańców, co pokazuje, iż ta forma współdecydowania o zadaniach realizowanych w mieście rozwija się w dobrym kierunku i napawa optymizmem na przyszłość. Tylko osobiste głosowanie na projekty pozwala na aktywny udział w decydowaniu o przeznaczeniu środków finansowych na przedsięwzięcia wpływające na jakość życia. Wyższa pula środków, która tym razem wynosi 275 tys. złotych, uproszczenie systemu głosowania, rozszerzenie zakresu zadań możliwych do zgłoszenia, 13 punktów konsultacyjnych, w których może głosować każdy z mieszkańców, dają niebywałą okazję bezpośredniego wpływu na wygląd miasta oraz jego ofertę kulturalną, sportową czy społeczną. Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka. Wystarczy tylko do 9 marca  złożyć formularz zgłoszeniowy, z podpisami co najmniej 20 osób, opisujący konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów, na ten cel zarezerwowano 200 tys. zł oraz innych pomysłów z zakresu m.in. kultury, sportu, aktywizacji społecznej, itp. Tutaj z kolei do rozdysponowania jest 75 tys. złotych. Kosz na realizację pojedynczego zadania nie może przekroczyć 75% środków przeznaczonych na dany obszar. Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 8 maja do 12 maja odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje ilość głosów oddanych przez mieszkańców miasta. Dlatego należy dołożyć starań, aby do głosowania na dany projekt zachęcić jak największą ilość osób. Przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich edycjach roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. modernizacje i budowa placów zabaw, centrów rekreacji czy siłowni zewnętrznych, zajęcia taneczne, wystawy i koncerty, spotkania i debaty oraz inne liczne przedsięwzięcia kulturalne potwierdzają, że wszystko jest w Państwa rękach. Liczę na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków, bo naprawdę warto!

2

3

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *