Trudne lata dla nauczycieli

Ostrowiecką oświatę czekają trudne lata. Sytuacja demograficzna mimo wejścia w życie programu 500+ nie poprawiła się na tyle, by szkoły i nauczyciele mogli spokojnie myśleć o przyszłości.
Rok 2019 będzie więc dramatyczny dla sporej części naszych pedagogów.
W ubiegłym roku w ostrowieckim szpitalu urodziło się 795 dzieci. Dane te dotyczą naszego powiatu, ale zdarza się, że w ostrowieckim szpitalu rodzą kobiety także z ościennych powiatów. Ostrowczanki urodziły 325 pociech. 119 urodziło się poza terenem miasta, ale zostało zameldowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie jest to jednoznaczne z tym, że na pewno będą zamieszkiwać w naszym mieście. Trzeba też uwzględnić dzieci, które wraz z rodzicami wyjadą do innych miast lub za granicę. O skali dzieci paszportowych i aglomeracyjnych, może dać obraz sytuacja jaka miała miejsce w ubiegłym roku. W rejonie PSP Nr 1 urodzonych było 102 dzieci, tymczasem aż 35 z nich pozostało poza rejonem. Jedna trzecia rozpoczęła naukę poza miejscem zameldowania.
W tej chwili w szkołach podległych gminie jest 35 oddziałów klas trzecich. Tymczasem w klasach drugich udało się utworzyć w ubiegłym roku tylko 12 oddziałów!, a w klasach pierwszych 20 oddziałów. W najbliższych latach nabór do szkól publicznych oscylował będzie właśnie w granicach 20 klas pierwszych, choć na podstawie rocznika 2017 i także rocznika 2016, można powiedzieć, że ta granica dwudziestu klas w szkołach publicznych będzie trudna do osiągnięcia. Chyba, że pojawią się klasy niepełne, kilkunastoosobowe. One jednak podwyższą koszty funkcjonowania ostrowieckiej oświaty. Trzeba będzie przeznaczyć dodatkowe pieniądze z budżetu gminy na szkolnictwo.
Spadek liczby dzieci i liczby klas o około szesnaście w ciągu jednego roku, spowoduje drastyczne ograniczenie etatów nauczycieli klas początkowych. W tym roku odejdzie do klasy czwartej 35 oddziałów trzecich, natomiast utworzonych zostanie 18-20 klas pierwszych. Spadek jest znaczny. Prawdopodobnie od września tego roku w klasach nauczania początkowego ubędzie 16 -17 etatów. Wprawdzie jest grupa nauczycieli nauczania początkowego, którzy nabędą prawo do świadczenia kompensacyjnego, ale pedagodzy bronią się przed odejściem ze szkoły. Są w dobrej formie, chcą dalej pracować i mieć wyższe uposażenie. Zatem kilkunastu nauczycieli zmuszonych będzie do poszukania sobie nowej pracy.
-W tej sytuacji będziemy z rozmysłem podchodzić do kwestii związanych z rejonizacją szkół i naborem do klas pierwszych. Na ile to będzie możliwe, postaramy się łagodzić skutki niżu demograficznego ? podkreśla naczelnik wydziału edukacji Jan Bernard Malinowski. Na pewno będziemy chcieli utrzymać w sześciu naszych szkołach oddziały przedszkolne. Rodzice już pytają dyrektorów szkół o miejsca w zerówkach. W szkołach nr 9 i nr 10 mamy także oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Postaramy się je utrzymać także w zbliżającym roku szkolnym.
W PSP Nr 14, w Ostrowcu Świętokrzyskim, sześć oddziałów będzie kończyć trzecią klasę. W placówce powstanie co najwyżej 3 klasy pierwsze i 1 zerówka.
-Korzystając z tego, że nasza  kadra jest wszechstronna i ma kwalifikację do prowadzenia zajęć specjalistycznych, np. surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki i tego typu, to uda nam się tę stałą kadrę zabezpieczyć – mówi dyrektor PSP Nr 14, Katarzyna Goworek. Natomiast te osoby, które mają umowę na rok bądź na czas zastępstwa, to tu może być różnie. Mówię niestety, bo często są to młodzi ludzie i bardzo dobrze wpisują się w klimat szkolny. Nabierają doświadczenia i uczą się od starszych koleżanek. Najlepiej jest, kiedy w szkole jest wielopoziomowość jeżeli chodzi o nauczycieli. Będziemy mieć wprawdzie 8. klasy, ale nie będziemy mieli drugich klas gimnazjum.
Jak przyznaje K. Goworek, rok szkolny 2017/2018 nie będzie przełomowy jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli w PSP Nr 14. Niestety, poważne problemy zaczną się w przyszłym roku, kiedy odejdą oddziały gimnazjalne.
J. Boleń, K. Florys

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *