Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

W najbliższy czwartek, 1 marca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.
Obradom przewodniczył będzie starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda. Na ich otwarciu uczestnicy konwentu zapoznają się z prezentacją dorobku powiatu ostrowieckiego. Najważniejszy punkt obrad dotyczyć będzie obecnego stanu i perspektywy dalszego funkcjonowania szpitali w województwie świętokrzyskim, zwłaszcza wobec narastającej fali roszczeń ze strony pracowników i przy jednoczesnym braku możliwości ich sfinansowania. Nie bez kozery na obrady zaproszono podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia Marka Tombarkiewicza, wojewodę świętokrzyską Agatę Wojtyszek, marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzatę Kiebzak oraz prezesa Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Bartosza Stęplewskiego.
O tym, że problemy w powiatowych szpitalach są podobne, mówiono na poprzednim Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego, który zwrócił się do ministra zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w  funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia. Starostowie uważają, że kryzys spowodowany jest niedoborem kadry medycznej i powoduje zagrożenie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Konwent wniósł m.in. o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zaspokojenie żądań płacowych lekarzy i pielęgniarek, analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji, umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzyrezydentów w szpitalach powiatowych, pełniejsze wykorzystanie doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających stopień specjalizacji o długoletniej praktyce poprzez umożliwienie im samodzielnego pełnienia dyżurów.
Starostowie wskazali również na to, że przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych. Podczas konwentu omówiona zostanie problematyka, która poruszana będzie na zbliżającym się Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Przedłożona zostanie również informacja o działaniach podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich. Te kwestie poruszać będą prezes Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn oraz dyrektor biura ZPP, Rudolf Borusiewicz.
Uczestnicy Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego zwiedzą neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich, aspirujące do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *