3,9 mln zł za nadwykonania dla ZOZ. Powiat pokrywa stratę finansową szpitala

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał 3,9 mln zł za nadwykonania świadczonych usług medycznych z puli 32,5 mln zł, skierowanych do szpitali, a będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadwykonania, to świadczenia, które szpital wykonał ponad przyznany przez NFZ limit. W przypadku naszego ZOZ w ogólnej kwocie nadwykonań 3 mln zł dotyczą nadwykonań w ramach leczenia szpitalnego, 800 tys. zł prowadzonych hemodializ, a 70 tys. zł rehabilitacji. Pieniądze z NFZ za nadwykonania, jak poinformował nas zastępca dyrektora ZOZ ds. finansowych Piotr Chuchmała, zostaną przez ostrowiecki szpital przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych.
W całym województwie NFZ wypłaci szpitalom i poradniom medycznym 53 mln zł. Najwięcej pieniędzy za nadwykonania, 7 mln zł, otrzymał Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
Radni, na zwołanej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, podjęli uchwałę w sprawie pokrycia z budżetu powiatu części straty finansowej, zanotowanej na działalności w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni przekazali w ten sposób szpitalowi blisko 390 tys. zł. Cała strata finansowa szpitala zamknęła się kwotą 4,22 mln zł. Szpital powinien przedstawić władzom szpitala zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 rok, jak i plan restrukturyzacji zadłużenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *