Miliony na rozwój e-zdrowia

Projekt przygotowany przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED – Ostrowiec Sp. z o.o. otrzyma 1 mln 348 tys. zł, a Gminny   Zakład   Opieki   Zdrowotnej   w   Waśniowie   –   328   tys.   zł, dofinansowania   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
-Konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego służył poprawie dostępności i podniesieniu jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług ?mówi Iwona Sinkiewicz Potaczała, rzecznik marszałka. W jego efekcie ? z mocy decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – ponad 50 milionów złotych trafi do jednostek ochrony zdrowia ? szpitali i gminnych zakładów opieki zdrowotnej ? na rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, dzięki której   będą   skuteczniej   zarządzane,   na   wdrożenie   lub   wymianę elektronicznej   dokumentacji   medycznej   oraz   na   wsparcie   rozwoju elektronicznych usług publicznych.
Na konkurs wpłynęło 10 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Jednak kwota alokacji pozwoliła wybrać do dofinansowania 7 projektów, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (pozostałe trzy trafiły na listę rezerwową).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *