Pierwsza Rowerowa Droga Krzyżowa

Dwudziestu cyklistów wzięło udział w pierwszej w naszym mieście Rowerowej Drodze Krzyżowej.
Uczestnicy zebrali się przy kolegiacie św. Michała, aby wspólnie przejechać doliną rzeki Kamiennej i Świśliny do Sanktuarium Maryjnego w Kalkowie. Stacje Drogi Krzyżowej były tak rozplanowane, aby oprócz wartości duchowej, zawierały również wątek patriotyzmu i historii małej ojczyzny, w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Organizatorem Drogi Krzyżowej było Stowarzyszenie ?Ostrower?, jej autorem Zbigniew Pękala, zaś inicjatorem Piotr Maj. Drogę Krzyżową poprowadził ks. kan. Ryszard Konecki z Waśniowa. Uczestnicy około południa dotarli do Sanktuarium, a zwieńczeniem Drogi Krzyżowej była Msza św. Była to pierwsza w diecezji i województwie rowerowa Droga Krzyżowa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *