Olimpijczycy z „Chreptowicza”

 Alicja Kwitek, Michał Sałkowski i Patryk Saffer  z Liceum Ogólnokształcącego nr II im.  Joachima Chreptowicza  dostali się  do najwyższego szczebla olimpiad przedmiotowych,  których finaliści i laureaci otrzymują  indeksy wybranych kierunków  najbardziej  renomowanych w Polsce uczelni wyższych.   
Alicja Kwitek z pierwszej klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej (podopieczna Piotra Pobiegi, wicedyrektora LO nr II i nauczyciela informatyki) awansowała do etapu  centralnego II Olimpiady Cyfrowej,  Michał Sałkowski z klasy trzeciej biologiczno- chemicznej (podopieczny Joanny Żelaznej-Żak, nauczycielki biologii ) awansował do etapu  centralnego Olimpiady Biologicznej, a Patryk Saffer z klasy trzeciej matematyczno-fizycznej  (podopieczny Wojciecha Studzieżby, nauczyciela fizyki) do szczebla centralnego XLIV  Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Najzdolniejsi olimpijczycy z ?Chreptowicza?  już wkrótce  będą walczyć w finale  o olimpijskie laury- Patryk w Gdańsku w  najbliższy weekend ( 6-8 kwietnia), zaś w Warszawie Alicja i Michał w dniach 20-22 kwietnia.
Trwające dwa dni zawody centralne Olimpiady Biologicznej  są podzielone na część  praktyczną, pisemną i ustną. Podczas praktycznego egzaminu uczestnik olimpiady  indywidualnie wykonuje zgodnie z otrzymaną instrukcją zadanie w pracowni  zoologicznej,  botanicznej, filogenetyczno-statystycznej oraz biologii molekularnej i biochemii. Drugiego dnia odbywa się egzamin pisemny z biologii, a następnie  część ustna polegająca na obronie pracy badawczej napisanej  przez uczestnika olimpiady.     – Warto podkreślić, że na szczeblu  centralnym tylko  Michał  reprezentuje  powiat ostrowiecki i że jest jednym spośród  tylko 14 olimpijczyków  z okręgu świętokrzysko-śląskiego – dodaje Joanna Żelazna- Żak, nauczycielka LO nr II.
Z kolei Patryk Saffer do etapu centralnego Olimpiady  Wiedzy Technicznej  dostał się jako najlepszy olimpijczyk z okręgu świętokrzyskiego. Podopieczny Wojciecha Studzieżby uzyskał bowiem  najwyższy wynik punktowy na szczeblu okręgowym  , który  odbył się w murach Politechniki  Świętokrzyskiej. W najbliższy weekend w Gdańsku Patryk  znów zmierzy się z trudnymi zadaniami , a drugiego dnia  ze skomplikowanym problemem  technicznym. Uczeń z ?Chreptowicza? będzie rywalizował w gronie 42 najlepszych  olimpijczyków z Polski. Organizatorem  Olimpiady Wiedzy Technicznej, do której corocznie przystępuje ponad kilka tysięcy uczestników,  jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Olimpiada Cyfrowa, jedna z najmłodszych olimpiad uwzględnianych w rankingu edukacyjnym ?Perspektywy?, jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej  celem jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych – takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i  którzy rozumieją język mediów, przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci, w sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać   je   i   prezentować   efekty   swojej   pracy.   Dostrzegają   i   rozumieją   prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.
W tegorocznej edycji II Olimpiady Cyfrowej organizatorzy skupili się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych  i wartości. Tym   zagadnieniom została poświęcona duża część zadań stawianych przed uczestnikami na I i II etapie olimpiady. Pierwszy etap zmagań polegał na rozwiązaniu testu on-line. Wzięło w nim udział 2 346 uczestników z 242 szkół z całej Polski, w tym prawie 30 z LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.  Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności. Komitet Główny postanowił   przyjąć do II etapu 299 osób, w tym 11 uczniów ?Chreptowicza?. Drugi etap polegał na realizacji projektu medialnego, którego temat związany był z motywem przewodnim olimpiady. Zadaniem uczestników było napisanie artykułu na Wikipedii, na z góry określony temat. Drugą częścią zadania było nakręcenie 3 krótkich, 3-minutowych filmików, związanych z tematem olimpiady.
-Najlepiej z naszych uczniów z tego zadania wywiązała się Alicja Kwitek, uczennica klasy 1b, która , jako jedna z 20 osób w kraju, awansowała do etapu centralnego Olimpiady ? mówi Piotr Pobiega, wicedyrektor LO nr II.- Ci najlepsi (w tym tylko 4 dziewczyny) spotkają się na konkursie finałowym w     Warszawie, podczas którego zawalczą o cenne nagrody. Uczestnicy zawodów finałowych otrzymają tytuł Laureata/Laureatki lub Finalisty/Finalistki Olimpiady Cyfrowej, potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Patronami  honorowymi Olimpiady Cyfrowej są : Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej.
Wszystkim olimpijczykom z ostrowieckiego ?Chreptowicza? życzymy olimpijskich laurów i zdobycia indeksów wymarzonych uczelni wyższych!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *