Z PIT-em do Galerii Ostrowiec. Dyżur urzędników skarbówki

Mirosław Sejdziński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza w dniach 6 -7 kwietnia 2018 r., w godz. 12 -20, do Galerii Ostrowiec przy ul. Mickiewicza 30.
Będzie tam można, przy pomocy pracowników urzędu, wypełnić i wysłać drogą internetową zeznanie podatkowe za 2017 r.
Przy wsparciu pracowników urzędu będzie można wprowadzić zeznanie podatkowe do systemu e-Deklaracje, za pomocą którego wypełniony PIT zostanie przesłany drogą elektroniczną do właściwego miejscowo dla podatnika urzędu skarbowego. Po wysłaniu wypełnionego zeznania podatkowego podatnik otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – dokument wysłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Będzie można także elektronicznie złożyć PIT-WZ Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, a także PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego.
Osoby chętne do skorzystania z takiej formy rozliczenia powinny posiadać ze sobą otrzymane od płatnika informacje o dochodach, np. PIT -11, PIT- 8C, PIT-40A/11A, IFT-1/ IFT-1R, PIT-R za 2017 r.
W przypadku chęci odliczenia ulg podatkowych należy posiadać stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków np. rachunki, dane osobowe itp.
Osoby chcące skorzystać z takiej formy złożenia zeznania podatkowego proszone są ponadto o zabranie ze sobą kopii rozliczenia podatkowego PIT za 2016 r. lub kwoty przychodu uzyskanego w roku 2016. Informacje te są niezbędne do wysłania zeznania drogą elektroniczną.
Ponadto uruchomiona została na stronie www.finanse. mf.gov.pl/no-cache/pp/zwrotnadplaty- pit usługa umożliwiającą sprawdzenie stanu realizacji zwrotu nadpłat z rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać: PESEL/NIP pierwszego podatnika w zeznaniu, kwotę przychodu za rok 2017. Dla zeznań złożonych indywidualnie, to kwota przychodu podatnika. Dla zeznań złożonych wspólnie z małżonkiem, to kwota przychodu podatnika, a jeśli nie występuje, to kwota przychodu małżonka. Jest to kwota wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2017 w pozycji: PIT-36 ? poz. 90,141; PIT 36L ? poz. 13,18; PIT-37 ? poz. 64,95. Jeżeli wprowadzone dane są poprawne i w aplikacji jest dostępna informacja o złożonym zeznaniu podatkowym, otrzymamy informacje. Zrealizowano ? co oznacza, że wskazany etap realizacji zwrotu został w urzędzie zrealizowany albo w trakcie realizacji, co oznacza, że proces zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym jeszcze trwa. Gdy podane dane są niepoprawne lub w aplikacji brak informacji o zeznaniu podatkowym, otrzymamy stosowny komunikat. Pomocnymi stronami internetowym przy złożeniu zeznania podatkowego za 2017 elektronicznie będą www.szybkipit.pl/strona-glowna oraz www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *