?Chreptowicz? w Projekcie ?Ekomłodzież?

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych  z ostrowieckiego ?Chreptowicza? często odbywają zajęcia edukacyjne poza murami swego liceum. Tym razem młodzież z  klasy 1e i 2e wiedzę z przedmiotów profilowych  poszerzała podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Chęcinach. O tę formę edukacji  na specjalistycznym sprzęcie badawczym   zadbały nauczycielki chemii i biologii,  pani Ewa Studzieżba i pani Joanna Żelazna-Żak, które dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Nauki zorganizowały dla uczniów ciekawe wyjazdy stanowiące  realizację Projektu ?Ekomłodzież?.
– Dzięki takim wyjazdom mamy możliwość  łatwiejszego przyswojenia i utrwalenia   poznanej w szkole wiedzy teoretycznej , którą podczas zajęć łączymy z praktyką ?mówi Weronika Barańska , uczennica klasy 2e.
– Mając możliwość wykonywania ćwiczeń na profesjonalnym sprzęcie, lepiej przygotowujemy się do matury- dodaje Dagmara Utnik z klasy 2e.- Tego typu warsztaty w laboratoriach pomagają przełożyć wiedzę teoretyczna na praktyczną, co na pewno przyda się i na maturze, i w dalszej przyszłości.
– Program warsztatów był bardzo bogaty. Przeprowadzaliśmy ciekawe doświadczenia i badania, szczególnie z zakresu  chemii nieorganicznej  oraz z zakresu ekologii ? relacjonuje Julia Rolak z klasy 1e.- Badaliśmy m.in. właściwości sorpcyjne gleby, twardość wody metodą wersenianową , określaliśmy stopień zanieczyszczeń wód różnego pochodzenia oraz  pH gleby za pomocą kwasomierza glebowego i pH-metru.
W przerwach między kolejnymi   zajęciami  laboratoryjnymi młodzież zwiedzała  przygotowane w Centrum Nauki wystawy bądź uczestniczyła w wykładach dotyczących głównie ciekawostek ze świata chemii i biologii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *