Konstytucja Biznesu, czyli ulgi na starcie

W kwietniu wchodzi w życie Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.
O zmiany pytam Roberta Burdę, kierownika Wydziału Obywatelsko -Gospodarczego Urzędu Gminy w Bodzechowie.
-Pierwsza istotna zmiana dotyczy obowiązku rejestrowania ?mówi R. Burda. Jeśli miesięczne przychody z działalności gospodarczej nie będą przekraczały połowy płacy minimalnej, to nie będzie obowiązku rejestrowania firmy. Następuje on wyłącznie w momencie, gdy kwota ta zostaje przekroczona.
-Zmiany mają być korzystne szczególnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą?
-Tak. Nie będzie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społecznej przez okres sześciu miesięcy. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu siedmiu dni jak do tej pory. Zachętą dla osób planujących własny biznes jest też możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u przez pierwsze dwa lata. Preferencja polega na opłacaniu znacznie niższych składek. Z tych ulg mogą jednak skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności w ostatnich pięciu latach. Kolejne istotne zmiany dotyczą osób, które zawieszają działalność gospodarczą. Do tej pory nie można było zawiesić działalności w momencie, gdy na przykład zatrudniało się pracownicę, która przebywała na urlopie macierzyńskim. Teraz pojawia się pewna furtka wyjścia z takiej sytuacji. Wcześniej można było zawiesić działalność gospodarczą na okres od miesiąca do maksymalnie dwóch lat. Po dwóch latach minister automatycznie wykreślał taką osobę z centralnej ewidencji.  W konstytucji pojawiają się dwie nowe możliwości. W momencie zawieszania działalności, przedsiębiorca będzie określał kiedy ją wznowi, a jeżeli tego nie zrobi, to działalność będzie zawieszona na czas nieokreślony.
-Czy zmiany te są zbieżne z oczekiwaniami młodych osób?
-Tak sadzę. Mam bowiem informacje od osób, które wcześniej były u mnie i pytały o warunki prowadzenia działalności gospodarczej, że na razie wstrzymują się z rozpoczęciem pracy na własny rachunek, właśnie do momentu wejścia w życie ustawy.
Nie ma co ukrywać, teraz start będzie łatwiejszy. Niepłacenie składek ZUS-wskich przez okres sześciu miesięcy to duża oszczędność, podobnie jak możliwość korzystania z małego ZUS-u.
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *