Nie wszystkie dzieci dostały się do wybranych placówek

Poznaliśmy listy dzieci przyjętych do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkól podstawowych.
Najwięcej dzieci zgłoszono do przedszkola nr 19 na Ogrodach. Z kolei najwięcej klas pierwszych utworzonych zostanie w PSP Nr 5 na Ogrodach i PSP Nr14 na Stawkach.
Marta Dobrowolska ? Wesołowska z wydziału edukacji Urzędu Miasta, poinformowała nas o zakończonej 20 kwietnia br. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola. W piątek komisje rekrutacyjne w szkołach podały już do publicznej wiadomości listy kandydatów. Zapewne 95 proc. rodziców będzie usatysfakcjonowanych rozstrzygnięciami. Podkreślamy większość, bo mogą się zdarzyć pojedyncze sytuacje, że dziecko nie znajdzie się w wymarzonym przedszkolu lub w klasie zerowej w szkole, a otrzyma propozycje do wyboru w sąsiednich przedszkolach. Jedno jest pewne, gmina zapewnia wysoki poziom opieki przedszkolnej oraz kształcenia w szkołach.
Do ośmiu publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę zostało zgłoszonych 1.235 dzieci. Liczba ta obejmuje dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne oraz dzieci, które ten etap dopiero rozpoczną. Gmina oferuje miejsca dla około 1.180 dzieci. Widać różnicę, ale tylko na papierze, bowiem część rodziców zapisała dzieci do kilku placówek. Każde dziecko zamieszkałe na terenie miasta i uprawnione do korzystania z systemu wychowania przedszkolnego, będzie miało miejsce w publicznym przedszkolu.
-Zebrane przez nas informacje nie wskazują na konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba to gmina jest na to przygotowana -zapewnia nas przedstawicielka wydziału edukacji UM.
Warto podkreślić, że oprócz oddzielnych publicznych przedszkoli, funkcjonują też oddziały przedszkolne w pięciu ostrowieckich szkołach podstawowych. W tym roku w ramach szkół będzie prowadzonych dziewięć grup przedszkolnych. Tylko one dysponują obecnie 33 wolnymi miejscami. Część rodziców podobnie, jak w latach poprzednich, zdecyduje się zapisać swoje dzieci do placówek prywatnych lub przedszkoli przy szkołach stowarzyszeniowych. Oferta wychowania przedszkolnego jest więc bogata.
Od kilkunastu dni na drzwiach szkół wiszą listy kandydatów, przyjętych i nieprzyjętych, do klas pierwszych, i zerowych szkół podstawowych. W szkołach publicznych gmina utworzy w tym roku dziewiętnaście klas pierwszych. Uczęszczać będzie do nich ponad 430 dzieci. Oczywiście najwięcej kandydatów jest do szkół osiedlowych. Rodzice wybierają placówkę na ogół położoną najbliżej domu. Około 112 dzieci rozpocznie naukę w pierwszej klasie w PSP Nr 5 na Ogrodach (4 oddziały), a blisko setka w PSP Nr 14 na Stawkach (też 4 oddziały).
-Gdyby do naszej szkoły trafiły jedynie dzieci zameldowane w naszym rejonie, to udałoby nam się utworzyć tylko trochę ponad dwa oddziały – mówi dyrektor PSP Nr 14 Katarzyna Goworek. -Rodzice dzieci klas młodszych wybierają tę szkołę, którą uważają za najlepszą pod względem edukacyjnym, wychowawczym i bezpieczeństwa. Wybierają tę szkołę, gdzie dziecko będzie się rozwijało na miarę swoich możliwości jak najlepiej. Utworzyliśmy 4 klasy. Kilkoro dzieci spoza rejonu nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc. Niestety nie udało nam się przyjąć wszystkich dzieci do zerówki. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Liczba dzieci była jednak za mała, aby zostały utworzone dwie grupy zerowe. Tym bardziej, że naprzeciwko, w przedszkolu nr 21 były wolne miejsca. Wychowawców klas pierwszych poznamy za 2- 3 tygodnie. Zawsze w maju, jak już będą zaopiniowane przez organ nadzorujący, organ prowadzący nasze arkusze organizacyjne, wtedy robimy spotkania wychowawców klas pierwszych i zerówek z rodzicami i dziećmi, także aby dzieci już przed wakacjami mogły poznać swoją panią i kolegów z klasy. Chciałabym, aby ten stres był jak najmniejszy związany z pójściem dziecka do szkoły, a jak największa radość i to dzieci i rodziców. W innej, dużej szkole osiedlowej, na Pułankach, naukę rozpocznie tylko 50 dzieci. Wielu nauczycieli i rodziców pamięta czasy, kiedy w klasach równoległych w szkole podstawowej nr 7 uczyło się tyle dzieci, co dziś rozpoczyna naukę w całym mieście.
W Ostrowcu Świętokrzyskim z rocznika 2011, a więc 7-latków zameldowanych jest 543 dzieci. Tylko część z nich rozpocznie naukę w szkołach publicznych, bowiem z ofertą nauki wychodzą też szkoły prywatne i stowarzyszeniowe.
J. Boleń K. Florys

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *