?Świętokrzyskie słowem i obrazem malowane”. Konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest m.in.: propagowanie wiedzy o regionie, budzenie zainteresowań historią i kulturą swojego regionu, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie i pobudzanie zdolności literackich i plastycznych. Organizatorami konkursu są Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Miejska i Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: dzieci w wieku 7-13 lat, II kategoria: młodzież w wieku 14-19 lat. Prace należy przesyłać do 5 czerwca 2018 r.
WYMOGI CZĘŚCI PLASTYCZNEJ
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia plastycznej wersji własnych wrażeń z odwiedzenia jednego z pięciu miejsc na terenie Województwa Świętokrzyskiego wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
Lista miejsc dla kategorii wiekowej 7-13 lat:
1.Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
2.Kompleks turystyczny w Bałtowie,
3.Pradziejowe kopalnie krzemienia i osada neolityczna w Krzemionkach,
4.Osada średniowieczna w Hucie Szklanej,
5.Fabryki Porcelany w Ćmielowie.
Lista miejsc dla kategorii wiekowej 14-19 lat:
1.Fabryki Porcelany w Ćmielowie,
2.Instytut Designu w Kielcach,
3.?Świętokrzyski Sztetl? w Chmielniku,
4.Szkoła Wrażliwości w Kapkazach,
5.Park Etnograficzny w Tokarni.
Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp. Jednak do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim. Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp.
WYMOGI CZĘŚCI LITERACKIEJ
Zgłoszony do udziału w Konkursie utwór literacki może mieć formę opowiadania, eseju, reportażu, baśni lub wiersza zawierających historię związaną z regionem świętokrzyskim. Utwór literacki powinien być napisany w języku polskim i obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu.
Prace plastyczne opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Wystaw Artystycznych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski al. 3 Maja 6 (II piętro). Utwory literackie opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 26 (Czytelnia Główna) w zaklejonej kopercie z dopiskiem ?Świętokrzyskie malowane słowem i obrazem?.
Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu plastycznego Anna Kutryba, tel. 885-222-122 / (041) 263-20-48, e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl
Regulamin i załączniku do pobrania znajdują się na stronie www.bwa.ostrowiec.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *