Kamil Kaptur pełniącym obowiązki dyrektora ostrowieckiego muzeum!

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego postanowił odwołać Włodzimierza Szczałubę ze stanowiska dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przypomnijmy, że w marcu br. zarząd powiatu wszczął procedurę odwołania Włodzimierza Szczałuby ze stanowiska dyrektora Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zanim podjął ostateczną decyzję o odwołaniu dyrektora, musiał w tej kwestii, a to ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez ostrowieckie muzeum, zasięgnąć opinii zarówno ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak i stowarzyszeń zawodowych oraz twórczych.
Zarząd powiatu nie był zadowolony z pracy dyrektora. Dawał temu wyraz już pod koniec stycznia, kiedy składano wniosek o wpisanie Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli ujawniła wiele nieprawidłowości, dotyczące jakości ochrony zabytków. Czary goryczy przelał fakt podpisania przez dyrektora bez zgody władz powiatu umowy z podmiotem prawnym na przygotowanie procedur przetargowych przy realizacji projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Muzeum musiało wysłać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu w celu weryfikacji zapisów w dokumentach przetargowych. Wyłonienie inżyniera kontraktu pozwoli na ustalenia dalszych działań w celu realizacji projektu.
Obowiązki dyrektora, na czas rozstrzygnięcia konkursu, pełni obecnie Kamil Kaptur, archeolog muzeum i regionalista, prowadzący od wielu lat badania archeologiczne na terenie powiatu ostrowieckiego i świetnie znający historię naszych ziem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *