Bodzechowski ośrodek zdrowia po modernizacji

W ramach unijnego projektu został wyremontowany i zmodernizowany ośrodek zdrowia w Bodzechowie.
Z usług medycznych, świadczonych w tym ośrodku, mogą korzystać także osoby niepełnosprawne, bowiem przygotowano dla nich odpowiednią infrastrukturę. Część pieniędzy z projektu przeznaczono na informatyzację i doposażenie przychodni w sprzęt medyczny. Po wejściu do ośrodka zdrowia przy ul. Szkolnej w Bodzechowie widać zmiany. Wyburzono część ścian wewnętrznych, przez co korytarze stały się przestronne. Obok gabinetu pediatrycznego w holu stworzono estetyczną, kolorową poczekalnię dla dzieci. I najważniejsze, zmodernizowano sanitariaty. Personel medyczny przychodni ma też nowy pokój socjalny.
Projekt przygotowała spółka ESKULAP -MED, lekarzy – Jacka Burdy i Piotra Pawelca, która świadczy usługi medyczne dla mieszkańców gminy Bodzechów. Wartość projektu opiewa na 181 tys. zł, przy czym 85 proc. środków stanowi unijne dofinansowanie  (142 tys. zł z RPOWŚ).
Jarosław Kawiński, kierownik wydziału technicznego Urzędu Gminy w Bodzechowie podkreśla, że zmiany odczują pacjenci, czyli blisko 2,5 tys. osób.
-Istotą tego przedsięwzięcia jest polepszenie jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy ? podkreśla dr Jacek Burda, prezes fi rmy ESKULAP – MED. -Zakończyliśmy już remont wewnątrz budynku. Obiektywnie trzeba przyznać, że na takie prace, przystosowujące pomieszczenia do aktualnych wymagań, obiekt w Bodzechowie czekał od dawna. Inwestycje usprawniły pracę lekarzy i personelu medycznego. Mamy teraz dwie obszerne poczekalnie, jedną dla osób dorosłych, a drugą dla dzieci. Zmieniony został proces rejestracji. Jest ona przygotowana pod wymogi nowej ustawy o ochronie danych osobowych. W rozmowach pacjenci pozytywnie oceniają to co zrobiliśmy i lepiej się czują w zmodernizowanym ośrodku.
Istotną częścią projektu jest informatyzacja ośrodka. Od stycznia przyszłego roku na placówkach medycznych spoczywał będzie obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Zaczną też obowiązywać zasady elektronicznej rejestracji i – o czym się głośno mówi – wystawiania recepty elektronicznej.
-Chcemy się przygotować do tych zmian i dlatego koniecznym było zakupienie nowych komputerów, drukarek i programów ? podkreśla dr Jacek Burda. Dodaje, że większość koniecznych prac ośrodek ma już za sobą, w tym nową sieć. Lekarze i pielęgniarki ośrodka uczestniczą aktualnie w szkoleniach i uczą się nowego programu.
W ramach unijnego projektu fi rma ESKULAP -MED planuje zakupić nowy sprzęt medyczny dla swoich ośrodków w Bodzechowie, Szewnie i Sarnówku.
-Chcemy zakupić proste w obsłudze defibrylatory, nowe aparaty ekg do badań w trakcie wizyt domowych, stacje do monitorowania serca, aby można było obserwować po podłączeniu urządzeń do dużego ekranu, np. pacjenta czekającego na karetkę do szpitala, a także sprzęt do nowoczesnego, szybkiego pomiaru wzrostu i wagi dzieci. Wyposażymy też ośrodki w inne urządzenia konieczne w diagnostyce, oczywiście na poziomie podstawowej opieki medycznej.
Wójt Jerzy Murzyn podkreśla z kolei, że dzięki porozumieniu spółki lekarzy z gminą ESKULAP -MED korzysta z części obiektu w Bodzechowie oraz z obiektów komunalnych w Szewnie i Bodzechowie.
-Wszyscy staramy się, aby ta baza była funkcjonalna i spełniała najwyższe standardy. W najbliższym czasie planujemy remont budynku w Szewnie. Otrzyma on m.in. nową elewację. Przed kilkoma laty wybudowany został przez gminę ?mały? ośrodek zdrowia w Sarnówku. Cieszy nas aktywność lekarzy, którzy sami piszą projekty, kupują sprzęt medyczny i unowocześniają ośrodki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *