Sporty walki w ostrowieckiej Szkole Mistrzostwa Sportowego?

-Sekcje pięściarska KSZO, Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego i judo UMKS Ostrowia złożyły do dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego wniosek o utworzenie klas z zawodnikami sportów walki. Dlaczego?
-Do dyrekcji ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego z takim wnioskiem zwróciliśmy się co najmniej z dwóch powodów ? mówi wiceprezes KSZO ds. boksu i radny powiatowy, Łukasz Dybiec. ?Po pierwsze, to możliwości poszerzenia oferty sportowej i edukacyjnej naszej szkoły mistrzostwa sportowego o jakże modne i rozwijające się w całym kraju sporty walki. Mamy udokumentowaną, spadająca liczbą uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i coraz większą konkurencję takich szkół w regionie. Po drugie, uważamy, że wyrażona przez nas wola długofalowej współpracy, związanej ze sportami walki, może przynieść tylko korzyści obu stronom, a więc klubom i szkole.
-No właśnie, jakie korzyści przyniosłoby utworzenie klas sportów walki w ostrowieckiej SMS?
-Takie rozwiązanie ułatwiłoby klubom profesjonalne, sportowe przygotowanie zawodników i jednocześnie zapewniłoby im odpowiedni poziom nauczania, a z drugiej strony poszerzona oferta sportowa przyciągnęłaby nową grupę sportowej młodzieży do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, co wobec wciąż dotykającego oświatę niżu demograficznego nie jest przecież bez znaczenia. Ja, osobiście, od 2012 roku z uwagą obserwuję rozwój szkoły, której powstanie po części jest zasługą szkoleniowców i trenerów naszych, ostrowieckich klubów. Znam słabe i mocne strony szkolnej oferty sportowej i edukacyjnej. Dlatego namawiam dyrekcję szkoły do przyjęcie oferty klubów i rozpoczęcie edukacji z naszymi sportowcami w przyszłym roku szkolnym.
-Domyślam się, że kluby otoczyłyby przyszłych pięściarzy, judoków i teakwondoków z SMS szczególną opieką?
-Jesteśmy organizacjami sportowymi z wieloletnimi tradycjami, prowadzącymi swoją działalność sportową na terenie powiatu ostrowieckiego, a także powiatów opatowskiego i lipskiego. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską i bardzo zdolnych zawodników, o czym świadczą wyniki sportowe osiągane przez naszych podopiecznych i trenerów nie tylko w całej Polsce, a także poza granicami Ojczyzny. Nasze kluby sklasyfikowane są w czołówce krajowej, a klubowi działacze sprawują w związkach i centralach sportowych ważne funkcje. Jestem więc przekonany, że centrale sportowe poszczególnych dyscyplin wsparłyby nasze starania nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo. Jesteśmy przekonani, że taka współpraca przyniosłaby korzyści zarówno
ostrowieckiej Szkole Mistrzostwa Sportowego, jak i sportowcom naszych klubów.
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *