Na ?Krzemionkach? zagłosują po nowemu

W poniedziałek i w środę odbędą się Walne Zgromadzenia Spółdzielni ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zupełną nowością będzie to, że kompleksową obsługą walnego zebrania zajmie się zewnętrzna firma oraz to, że po raz pierwszy będzie obowiązywał elektroniczny systemem głosowania. W porządku obrad znalazły się m.in. uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom zarządu, czy zmiany statutowe.

– Chcemy usprawnić przebieg zebrania stąd postawiliśmy na nowe rozwiązanie- wyjaśnia Mirosław Kaczmarczyk, zastępca prezesa SM ?Krzemionki? ds. Gospodarki Zasobami. Każdy członek spółdzielni, który stawi się na zebranie zostanie wyposażony w kartę magnetyczną dzięki której będzie mógł oddać głos przy użyciu specjalnego terminala. Przedstawiciele firmy obsługującej system udzielą na miejscu porad wszystkim osobom.

Najważniejsze dla władz spółdzielni jest dostosowanie jej statutu do zmian zapisów w ustawie o spółdzielczości, a także kilku rozwiązań, które mogą usprawnić jej funkcjonowanie.

– Chcemy ograniczyć liczbę członków zarządu spółdzielni, tylko do dwóch osób, a przez to samo uzyskać wymierne oszczędności- mówi Mirosław Kaczmarczyk. Z drugiej strony chcemy podnieść diety członkom Rady Nadzorczej, które naszym zdaniem są bardzo niskie, a nowe zapisy ustawowe przerzucają większą na nich odpowiedzialność. Pojawi się też propozycja z wydłużeniem okresu oczekiwania na odpisy dokumentów.

Ważne jest to, że osoby będące pełnomocnikiem członka SM ?Krzemionki? zgłaszały się z odpowiednim dokumentem do godziny 17 w ODS ?Malwa?, gdzie będą odbywać się zebrania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *