Wyższe zasiłki dla opiekunów

Rząd podnosi z 520 do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym, niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Jak nas informują pracownice MOPS, po 12 latach od ostatniej waloryzacji, wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego, czyli świadczenia, które przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która ukończyła 16 lat i ma znaczny uszczerbek na zdrowiu oraz takiej, która ma orzeczony umiarkowany poziom dysfunkcji. Kwota tego świadczenia wynosi 153 zł. Podwyżka zasiłku nastąpi w dwóch etapach. Od 1 listopada br. będzie wynosić 184,42 zł, natomiast od 1 listopada 2019 r. wzrośnie do 215.84 zł.
Druga, przyjęta przez rząd, zmiana odnosi się do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Są one wypłacane osobom, które nie pracują z racji zajmowania się niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na to, że dysfunkcja zdrowotna ich członka rodziny powstała po ukończeniu 18 lub 25 lat. Obydwa te świadczenia wynoszą 520 zł. Od nowego okresu zasiłkowego wzrosną o 100 zł miesięcznie.
W 2018 r. czekają nas także zmiany w systemie świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej. Sprowadzają się one do wzrostu kryteriów dochodowych, które warunkują uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie próg dla osoby samotnej wynosi 634 zł, a dla osoby posiadającej rodzinę – 514 zł, oczywiście po przeliczeniu na jednego jej członka. Od 1 października br. będą one wynosić odpowiednio: 701 zł oraz 528 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *