Wymiana polsko – niemiecka w „Staszicu” trwa od 26 lat

Wymiana uczniowska ze szkołami partnerskimi z zagranicy jest formą spotkań młodzieży i nauczycieli, przynoszącą wymierne korzyści obu stronom.

Współpraca ostrowieckiego LO Nr I im. Stanisława Staszica ze szkołą partnerską Emil von Bering Gymnasium w Spardorf kontynuowana jest od 1992 roku. Na przełomie prawie ćwierć wieku wzięło w niej udział prawie 380uczniów zarówno ze strony polskiej i niemieckiej. Wymiana odbywa się regularnie, najczęściej w miesiącach maj-czerwiec. Szczegółowe  terminy ustalane są wspólnie z uwzględnieniem specyfiki systemów kształcenia Polski  i Niemiec. W tegorocznym spotkaniu młodzieży, przygotowanym przez Beatę  Kot oraz Monikę Borzym grzecznościowo udział wzięli uczniowie LO Nr II im. J. Chreptowicza oraz Liceum im. Stanisława Konarskiego.

Młodzież polska wyjeżdżająca do Niemiec przebywa  u rodzin niemieckich ma okazję poznać ich styl życia, porównuje kulturę, obyczaje, a więc  typowy Deutschland ?wave of live, uczestnicząc w realizacji przygotowanego programu wymiany. Wyjazdy tego typu wpływają bardzo korzystnie na likwidowanie barier językowych, niwelują istniejące stereotypy,  pozwalają na wykształcenie umiejętności krytycznych ocen, porównania zachowań i cech przypisywanych obu narodom.

?

Oprócz możliwości uczestniczenia w zajęciach szkolnych, licznych wyjazdach krajoznawczych, młodzież nabywa umiejętności swobodnej komunikacji w języku docelowym. Kontakt  z autentycznymi użytkownikami języka obcego, pozwala na doskonalenie znajomości języka obcego w sytuacjach życia codziennego. Tego typu bezpośrednia konfrontacja intelektualna kształci w uczniach otwartość, umiejętność samooceny, chęci poznawcze i otwartość.

Wspólne przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, przyczyniają się do rozwijania przyjaźni, często kontynuowanymi przez młodzież  na gruncie prywatnym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że młodzież współdecyduje w określaniu programu wymiany, prezentując  naszą tradycję, kulturę, zabytki, będące dumą narodową ze szczególnym uwzględnieniem walorów regionu świętokrzyskiego.

W bieżącym roku szkolnym wymiana polsko-niemiecka trwała od 31 maja do 8 czerwca. Pobyt grupy niemieckiej w Polsce rozpoczęło ognisko połączone ze wspólnym grillowaniem, przygotowanym przez stronę polską, na którym nie zabrakło specjałów kuchni polskiej. Do dodatkowych atrakcji należały gry skojarzeniowe, rozwijające umiejętności reakcji językowych. Uczniowie dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia i omawiali kolejne punkty programu wymiany. Dzięki uprzejmości  prezydenta Ostrowca Jarosława Górczyńskiego mieli możliwość korzystania z Parku Wodnego MOSiR na Gutwinie.

Następnego dnia odbyto podróż do stolicy Polski ?Warszawy. Wycieczkowicze udali się do Hangaru 646- Parku Trampolin w Warszawie. Ponad 50 trampolin, batuty sportowe, basen z gąbkami, plansza akrobatyczna. Zwieszenie stolicy rozpoczęto od Parku Łazienkowskiego-Letniej Rezydencji Króla Stanisława Augusta. Atrakcjami trasy turystycznej było Stare Miasto, Kościół Św. Anny, Kościół Św. Krzyża i wiele innych zabytków.

?

Kolejny dzień, to wyprawa do Kielc- Tokarni, do Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie goście zwiedzali Park Etnograficzny i zapoznawali się z kulturą i tradycją naszego regionu. Mieli też możliwość sprawdzenia własnych zdolności i umiejętności w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, podziwiali Zamek Chęciński oraz przeszli podziemną trasą Jaskinię Odkrywców na  Kadzielni.

Niedzielna wycieczka do Sandomierza obfitowała również w atrakcje związane z regionem świętokrzyskim. Rozpoczęto ją od rejsu statkiem po Wiśle, co przy pięknej pogodzie pozwoliło podziwiać Góry Pieprzowe.  Spacer Wąwozem Królowej Jadwigi, Trasą Turystyczną z uwzględnieniem największych atrakcji Sandomierza oraz śladów słynnego Ojca Mateusza zakończono na Rynku Starego Miasta, gdzie uczestniczono w VIII Festiwalu ?CZAS DOBREGO SERA. Degustacja była bardzo udana. Ponadto wyroby rodzimych rzemieślników budziły ogromny podziw, co zaowocowało zakupem licznych pamiątek.

Poniedziałek był dla uczestników wymiany polsko-niemieckiej dniem pracy. Uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, porównywali oni specyfikę prowadzenia zajęć, relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz oceniali stopień trudności realizowanego materiału dydaktycznego. Po południu uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych bezpośrednio po zwiedzaniu Muzeum Żywej Porcelany w Ćmielowie. Własnoręcznie wykonana porcelana będzie wspaniałą pamiątką z Polski.

Kolejne dni obfitowały również w liczne atrakcje. Największe zainteresowanie wzbudzały Kraków i Wieliczka. Wizytę w  Krakowie rozpoczęto od zwiedzania miasta. Następnie skierowano się na Wawel. Katedra Wawelska zajmuje  wyjątkowe miejsce na liście polskich zabytków, związanych z historią Polski. Ołtarz Św. Stanisława, Dzwon Zygmunta, nagrobki Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka z dynastii Jagiellonów, pomnik i insygnia grobowe św. Królowej Jadwigi, krypta naszych Wieszczów Narodowych, zwiedzanie krypty grobowej królów polskich i zmarłej tragicznie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, ołtarz otoczony pomnikami biskupów krakowskich, stały się okazją do zaprezentowania cząstki naszej bogatej historii. Nasi goście w milczeniu i skupieniu podziwiali liczne świadectwa dziejów Polski.

Rynek Krakowski z Sukiennicami, Muzeum Kopalnia Soli ?Wieliczka? to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany, jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku. Kopalnia Soli ?Wieliczka? dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto. Zwiedzanie wraz z wizytą w muzeum trwało ponad 4 godziny.

Kolejny dzień pobytu stworzył dalszą możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych, jak również aktywnego w nich uczestniczenia. Po zakończeniu zajęć, uczniowie pracowali nad projektem: „Polacy i Niemcy obalamy stereotypy”. Uczniowie porównywali życie w polskich i niemieckich rodzinach, szukali analogii i różnic, transparentnych cech obu narodów.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *