M. Kaczmarczyk: ?Sabotaż?! Będzie kolejne Walne Zgromadzenie SM ?Krzemionki?!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Krzemionki? w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma ostatnio szczęścia.
Po tym, jak jedna część Walnego Zgromadzenia została przerwana, dojdzie do kolejnego. Jak się okazuje, grupa osób nieprzychylnych obecnym władzom doprowadziła do tego, że uczestnicy byli przeciwni większości zaproponowanych uchwał. Opowiedzieli się także przeciw zmianie statutowych zapisów, które narzuca nowa ustawa o spółdzielczości.
– Niestety, jesteśmy zmuszeni zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, gdyż nie podjęło jednej, bardzo ważnej uchwały – wyjaśnia mecenas Grzegorz Olech. Zawierała ona obligatoryjne zmiany zapisów w statucie spółdzielni, wynikające z wprowadzenia nowych ustawowych zapisów. Musieliśmy zaktualizować statut do obowiązujących przepisów, a tymczasem mieszkańcy nie wyrazili w swoim głosowaniu na to zgody. Zwracaliśmy uwagę na rangę tej uchwały, mówiąc, iż podjęcie jej jest koniecznością, niestety bezskutecznie.
Ostrzej o zachowaniu grupy mieszkańców mówi członek zarządu, Mirosław Kaczmarczyk.
-Doszło do sabotażu przez kilka osób, które podczas zebrania apelowały, aby głosować wszystko na ?nie? ? uważa zastępca prezesa ds. gospodarki zasobami, Mirosław Kaczmarczyk. Liczyliśmy, że może się tak stać, dlatego też mogące budzić dyskusje sprawy, np. dotyczące ograniczenia liczby członków rady nadzorczej, czy podwyżek diet, wyłączyliśmy do innych punktów zebrania. Niestety, w wyniku wezwania do bojkotu wszystkiego, przekreślono wszelkie uchwały. Brak odpowiedniej uchwały może zakłócić funkcjonowanie spółdzielni, która nie będzie miała zaktualizowanego do września statutu. ?Krzemionki? są zobowiązane zwołać kolejne Walne, co łączy się z wymiernymi kosztami jego organizacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 23 lipca br., o godz. 16 i 18, w zależności od osiedla.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *