Rynek pracy wyzwaniem. Kształcenie dualne szansą

Marcin Stańczyk, dyrektor ZSZ im. Marii Skłodowskiej -Curie w Ożarowie był jednym z członków zespołu dyrektorów szkół technicznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego podczas wizyty studialnej w Wiedniu.
Technikum z Ożarowa przystąpiło do innowacyjnego w kraju projektu, którego celem jest przygotowanie placówki do wprowadzenia dualnego kształcenia. Połączenie praktycznej nauki, zapewnianej na wysokim poziomie przez zakłady pracy, z uzyskaniem uznawanego przez państwo dyplomu, umożliwia absolwentom szybkie wejście na rynek pracy i osiągnięcie finansowej niezależności. Stanowi to dobrą motywację, stwarzając perspektywy i nadzieję na przyszłość. Dualne kształcenie zawodowe jest drogą do zawodowego sukcesu i kuźnią młodych, wykwalifikowanych specjalistów. W wielu krajach postrzegane jest ono jako panaceum na bezrobocie wśród młodych osób. Zainteresowanie modelem kształcenia zawodowego ciągle wzrasta ? również w Polsce. Jednakże stosowanie prostej zasady ?copy and paste? lub bezpośredni eksport tego systemu do innego jest krótkowzroczny.
Każdy model edukacji musi być dostosowany do warunków w danym kraju, mieście lub szkole. Pobyt w Wiedniu, w ramach projektu ?Innowacyjna edukacja ? nowe możliwości zawodowe?, był konsekwencją przystąpienia technikum o specjalności informatyk i mechatronik wraz z innymi szkołami technicznymi powiatu opatowskiego do innowacyjnego w skali kraju projektu, którego celem jest przygotowanie placówki do wprowadzenia dualnego kształcenia i ?przesunięcia? zajęć praktycznych realizowanych do tej pory w szkole do pracodawcy.
– Zapatrując się na osiągnięcia Austrii nabrałem wiary, że uda się zaimplementować ten sprawdzony w Austrii system do naszych szkół. W Polsce system dualny od dawna wykorzystywany jest w rzemiośle. Przez wiele lat realizowany był też w szkołach przyzakładowych, gdzie odbywało się dokształcanie pracowników i kształcenie uczniów zatrudnionych w zakładzie pracy. Pomimo, że w obecnym systemie oświatowym nie ma tego typu szkół, nie oznacza to jednak braku takiego systemu kształcenia. Jest ono prowadzone poprzez ?polski system dualny?, czyli naukę zawodu pracowników młodocianych. W mojej szkole realizujemy ten proces de facto od wielu lat w szkole wielozawodowej. Baza dydaktyczna ?Skłodowskiej?, czyli warsztaty szkolne, które cudem ocalały opierając się przemianom lat dziewięćdziesiątych, to dziś nowoczesne centrum obróbcze, które jest wizytówką technikum w Ożarowie. Dzięki nim placówkę tę można z pełną odpowiedzialnością zaliczyć do szkół nie odbiegających od europejskiego poziomu.
-Proszę pozwolić, że wymienię maszyny i urządzenia, o które ostatnio wzbogaciło się centrum obróbcze CNC: nowoczesna tokarka CNC, tokarka konwencjonalna z czytnikiem cyfrowym, frezarka konwencjonalna z czytnikiem cyfrowym, przecinarka taśmowa, giętarka, zginarka do blachy, szlifierka do płaszczyzn z czytnikiem cyfrowym, gilotyna, cały zestaw sprzętu pod nowoczesne spawalnictwo. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach środków finansowych pozyskanych przez starostwo w ramach projektu inwestycyjnego ? podkreśla dyrektor M. Stańczyk. -Włodarze powiatu przekazali naszej szkole na ten cel 2,5 mln zł i zadeklarowali dalsze wsparcie. Taka polityka władz powiatu pozwala mi z optymizmem patrzeć na realizację wizji rozwoju kształcenia zawodowego. Absolwenci, zarówno po technikum, szkole zawodowej, jak i kwalifikacyjnych kursach zawodowych, są w stanie sprostać wyzwaniom rynku, dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia, dostępie do nowoczesnej bazy dydaktycznej i praktykom w rzeczywistych warunkach pracy.
Efekty przynoszą sprawdzone partnerstwa: z Cementownią Ożarów, która roztoczyła patronat nad klasami zawodowymi i z firmą ?Consenso? w Ostrowcu Świętokrzyskim, która realizuje część oferty edukacyjnej, a absolwentów szkół obejmuje wsparciem, ułatwiając poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia w Polsce i za granicą.
Warto podkreślić, że Technikum w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej ? Curie uplasowało się na drugim miejscu w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *