Rehabilitacja z opóźnieniem. Dodatkowe pieniądze na leczenie

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
Jak nas poinformowała Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.
Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Przy zgłaszaniu się do placówki medycznej, niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak wprowadzanie nowych przepisów wygląda w praktyce?
Oto wyniki krótkiego rekonesansu po ostrowieckich poradniach specjalistycznych: neurologicznej, rehabilitacyjnej, okulistycznej.
Wydłużone kolejki u neurologa
Do poradni neurologicznej (ul. Polna 84/3) niepełnosprawni mogą dostać się w przeciągu 7 dni, co rodzi jednak pewne konsekwencje w planowanym przyjmowaniu pacjentów.
-Ta ustawa przerzuca na nas, lekarzy, trudny do rozwiązania problem – podkreślała Daria Stanisławek, specjalista neurolog. Mamy przecież zarejestrowanych pacjentów na wyznaczone godziny, których trzeba przyjąć w okresie do 3 miesięcy. Do tego poza kolejnością przychodzą na wizytę krwiodawcy, inwalidzi wojenni, a teraz jeszcze niepełnosprawni. Jest to możliwe do pogodzenia, gdy nie wszyscy zarejestrowani i oczekujący w kolejce zgłaszają się w wyznaczonym dniu. Na razie takie sytuacje mają miejsce. Problem zacznie się wówczas, gdy będzie przychodzić więcej osób niepełnosprawnych. Będę wówczas rejestrować mniej osób, co wydłuży kolejkę oczkujących na wizyty.
Dramatycznie w okulistyce
W znacznie trudniejszej sytuacji po wejściu nowej ustawy znalazła się ostrowiecka okulistyka. Liczba tych specjalistycznych poradni jest niewystarczająca w stosunku do rosnącej rzeszy pacjentów, seniorów, zgłaszających się z różnymi schorzeniami wynikającymi z postępującego procesu starzenia się i pogarszania wzroku.
Zdaniem prowadzącej gabinet okulistyczny przy ul. Sienkiewicza doktor Doroty Barańskiej -Maliszewskiej, obowiązująca od 1 lipca br. ustawa powinna mieć półroczny vacatio legis, okres niezbędny na przygotowanie do ewentualnych zmian. Można byłoby wówczas tak zaplanować wizyty, aby w każdym dniu był dodatkowy czas na przyjęcie pacjentów z wysokim stopniem niepełnosprawności.
-Podpisując aneks z NFZ na kontynuację świadczeń na II półrocze 2018 r. na dotychczasowych zasadach nie miałam świadomości, że dnia pierwszego lipca prawo zostanie zmienione i zostanę zobowiązana do przyjmowania pacjentów ponad kontrakt z zakłóceniem dotychczasowej kolejki oczekujących ? podkreślała moja rozmówczyni. Przyjęcie kolejnych dodatkowych pacjentów w ramach dotychczasowego kontraktu i czasu pracy poradni musi wiązać się z wydłużeniem kolejki oczekujących. W związku z zaplanowaną na 9 miesięcy kolejką pacjentów wymagających przewlekłego leczenia i częstych wizyt kontrolnych oraz pacjentów pierwszorazowych, chcąc zapewnić im wysoki standard usług medycznych zgodnie z etyką zawodową, jakiego oczekują w wielomiesięcznej kolejce, nie jestem w stanie z dnia na dzień zwiększyć liczbę udzielanych świadczeń. Prawo nie może działać wstecz. Byłabym w stanie zmodyfikować harmonogram pracy poradni, gdybym o tego typu zmianach była poinformowana na pół roku wcześniej. Oświadczam, że jako świadczeniodawca podpisując kontrakt z NFZ zawsze przekraczam jego wartość, kierując się dobrem pacjentów. Przyjmuję chorych z nagłymi zachorowaniami, pilnymi skierowaniami, inwalidów wojennych i wszystkich innych pacjentów uprawnionych do świadczeń poza kolejką oczekujących.
Na rehabilitację bez problemu
Niepełnosprawni nie będą mieć natomiast większych problemów z rehabilitacją. Od razu mogą być przyjęci w poradni REHA-med w Szewnie (Pl. Księdza Popiela 5).
-Jeśli zgłosi się do mnie osoba niepełnosprawna, skorzysta z zabiegów już następnego dnia ? zapewnia prowadząca ten gabinet Ewa Bogdańska. W dzień rejestracji wprowadzane są dane do systemu. Dopiero następnego dnia zaczyna się okres rozliczeń.
Chciałabym dodać, iż przy rejestracji potrzebne jest skierowanie na zabiegi od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty, legitymacja oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ten krótki rekonesans potwierdza, iż faktycznie skrócono niepełnosprawnym drogę do świadczeń medycznych, niestety, kosztem innych chorych, którym i tak wielomiesięczne kolejki jeszcze się wydłużą. Czyżby ustawodawca, zmieniając przepisy z dnia na dzień, tego nie przewidział?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *