50 i 60 lat minęło jak jeden dzień

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, cztery pary obchodziły 50-lecie, a jedna para 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Państwo Alina i Antoni Czubowie, Zofia i Ludomir Liznerowie, Regina i Władysław Zawałowie, Jolanta i Bogusław Koziełowie, Zofia i Wiesław Wojciechowscy z rąk prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i zastępcy kierownika USC w Ostrowcu Świętokrzyskim, Barbary Gruszki odebrali medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, okolicznościowe statuetki oraz kwiaty.


Nie zabrakło serdecznych życzeń od najbliższych, łez wzruszeń oraz gromkiego sto lat przy lampce szampana.
Państwo Czubowie pobrali się zimą 1968 r. w Opatowie. Pani Alina do emerytury pracowała w ostrowieckim Modarze, późniejszym Gambo. Pan Antoni swą karierę zawodową związał z ostrowiecką hutą. Jak podkreślają dostojni jubilaci, ich wspólne życie upływa w spokoju. Od dnia ślubu żyją zgodnie, ciesząc się swoją obecnością i bliskością.
Państwo Liznerowie połączyło jedno spojrzenie. Na ślubnym kobiercu stanęli zimą 1967 r. Pani Zofia swą karierę zawodową związała z ostrowieckim Modarem, późniejszym Gambo. Pan Lubomir do emerytury pracował w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dostojni jubilaci mają syna i dwoje wnucząt.
Państwo Zawałowie poznali się w 1955 r. na zabawie tanecznej zorganizowanej przez zakład Pani Reginy, Wólczankę. Pobrali się zimą 1958 r. Pan Władysław początkowo pracował w PKS, a następnie w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Odznaczony ?Złotym Krzyżem? za nienaganną pracę. Dostojni Jubilaci mają dwoje dzieci, czworo wnucząt i pięcioro prawnucząt.
Państwo Koziełowie po kilkuletniej znajomości, nagle w Krynicy Morskiej pokochali się. Pobrali się zimą 1967 r. Pani Jolanta zawodowo związana była z ostrowiecką hutą, pan Bogusław pracował w zarządzie dróg w Starachowicach. Dostojni jubilaci mają dwie córki. Doczekali się także sześciorga wnucząt.
Państwa Wojciechowskich połączyło przypadkowe spotkanie. Zimą 1967 r. zawarli związek małżeński. Pani Zofia pracowała jako pielęgniarka, pan Wiesław swą karierę zawodową związał z ostrowiecką policją. Dostojni jubilaci są rodzicami trojga dzieci, mają także pięcioro wnucząt. Obecnie wszyscy jubilaci przebywają na zasłużonej emeryturze.
Z naszej strony pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wielu łask bożych, niegasnącej miłości i wzajemnego szacunku, dzięki czemu łatwiej pokonywać trudności codziennego życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *