Tania pożyczka dla małych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotażowy program ?Pożyczka na rozwój?.
Stwarza on dla mikroprzedsiębiorców i małych firm możliwość pozyskania taniego (oprocentowanie od 2,5% do 6%) kapitału na inwestycje ? nawet 500 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 5 listopada.
Adresatami ?Pożyczki na rozwój? są małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa poszukujące kapitału na rozszerzenie swojej oferty lub jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowe. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat.
Wnioskodawcy mogą liczyć na pożyczkę w wysokości od 100 do 500 tys. zł na inwestycję w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ?Pożyczkę na rozwój? wyróżnia od innych bardzo atrakcyjne oprocentowanie (stała stopa). W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, może to być nawet 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%). Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (2 lata, jeśli firma działa krócej). Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki.
Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% pożyczki zgodnie z harmonogramem (lub wcześniej), przedsiębiorca uzyskuje prawo do otrzymania dotacji w wysokości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 40 tys. zł). Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj. Umieszczono tam także Generator Wniosków, pozwalający na szybkie i łatwe aplikowanie w programie. Ocena wniosków odbywa się raz w miesiącu i obejmuje aplikacje złożone do piątego dnia danego miesiąca.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *