Od 50 lat razem

W Urzędzie Stanu Cywilnego trzy pary obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Państwo Aniela i Dionizy Szczerbińscy, Zofia i Jerzy Adamscy, Teresa i Jerzy Zakrzewscy z rąk prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i kierownika USC w Ostrowcu Świętokrzyskim Łukasza Witkowskiego odebrali medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, okolicznościowe statuetki oraz kwiaty. Nie zabrakło serdecznych życzeń od najbliższych, łez wzruszeń oraz gromkiego sto lat przy lampce szampana.
Państwo Aniela i Dionizy Szczerbińscy poznali się na kursie opiekunów Spółdzielni Uczniowskich w Warszawie. W dniu 2 grudnia 1967 r. w Rawiczu zawarli związek małżeński. Zamieszkali w Prochowicach koło Legnicy, gdzie pracowali jako nauczyciele. W 1981 r. przeprowadzili się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Pani Aniela podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 6, następnie pełniła funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2, a od 1990 r. pracowała jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1. Pan Djonizy, ze względu na stan zdrowia, pracował do 1982 r. Dostojni jubilaci mają dwoje wnucząt.
Państwo Zofia i Jerzy Adamscy poznali się wiosną 1967 r. Ślub cywilny odbył się 29 kwietnia 1968 r., a kościelny 1 czerwca tegoż samego roku. Wiosną 1970 r. osiedli w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Jerzy swoją karierę zawodową związał z przedsiębiorstwem Budowlano ? Montażowym BUDOCHEM w Radomiu i przepracował w nim do końca istnienia zakładu w 1991 r. Pani Zofia swoją drogę zawodową rozpoczęła w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego, a zakończyła, jako pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dostojni jubilaci wychowali córkę i syna. Mają także dwoje wnucząt.
Państwo Teresa i Grzegorz Zakrzewscy poznali się przy ulicy Bałtowskiej, gdzie mieszkała pani Teresa. Jednostka Wojskowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, w której był pan Grzegorz, ćwiczyła nieopodal. Młodzi stanęli na ślubnym kobiercu 12 maja 1968 r. Pani Teresa karierę zawodową związała początkowo z Powszechną Spółdzielnią Spożywców, następnie z Ostrowiecką Mleczarnią, gdzie pracowała do emerytury.
Pan Grzegorz od 1968 r. brał udział w budowie Nowego Zakładu Ostrowieckiej Huty. Tam też pracował do zasłużonej emerytury. Szanowny jubilat jest założycielem Klubu Krwiodawców. Od wielu lat jest prezesem i działaczem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dostojni jubilaci mają trzech synów oraz trzech wnuków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *