Konferencja ważna dla hutnictwa

Marcin Gębura, Przewodniczący Związku Zawodowego KADRA Celsa Huta Ostrowiec uczestniczył w ważnej konferencji ?Społeczny PRE_COP24? pod hasłem ?Polska droga do czystego środowiska?, która odbyła się w Katowicach.
Spotkanie zorganizowały Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i NSZZ ?Solidarność? wraz z partnerami: SITG oraz inicjatywą Górnictwo OK.
Sekcję Hutniczą PZZ KADRA obok ostrowczanina Marcina Gębury, który jest jej wiceprzewodniczącym, reprezentowali także: przewodniczący Mariusz Ciupiński ISD Huta Częstochowa oraz drugi z wiceprzewodniczących – Marek Nanuś – AMP Dąbrowa Górnicza.
– Konferencja ta była bardzo ciekawym wydarzeniem, dobrym przygotowaniem do grudniowej Światowej Konferencji COP 24, która tym razem odbędzie się w Polsce w Katowicach – przyznaje Marcin Gębura. W naszych hutach pracują stalownie elektryczne EAF, więc z uwagą śledzimy ceny energii, która jest istotnym czynnikiem w kosztach produkcji. Dziękuję Zarządowi Celsa Huta Ostrowiec za umożliwienie wzięcia udziału w tej konferencji. Dyrekcja naszej Huty ma zawsze na uwadze minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne.
Obecny na konferencji wiceminister energii ?Grzegorz Tobiszowski ocenił, że podstawowym warunkiem powodzenia grudniowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach będzie zapewnienie państwom dobrowolności w yboru metod redukcji emisji dwutlenku węgla i sposobu wykorzystania zasobów naturalnych.
– Nikt nie może zmusić żadnego kraju do sposobu produkcji energii ? zaznaczył minister Tobiszowski.
W konferencji brał udział również dr Michał Kurtyka, wiceminister środowiska i przedstawiciel Polski desygnowany na prezydenta. Wskazał on na bardzo ważną dla polskich związków zawodowych sprawę, że polityka klimatyczna nie powinna prowadzić do dyskryminacji społecznej i ekonomicznej oraz do poszerzania sfer ubóstwa.
Minister Kurtyka, dziękując za organizację konferencji wskazał, że może lepiej usłyszeć głos pracowników.
Obecny na konferencji Dariusz Trzcionka ? Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych podkreślał na konferencji, że Polska podejmuje działania sprzyjające ochronie klimatu, lecz celem nie powinna być jednak dekarbonizacja, lecz wykorzystanie węgla do produkcji energii przez zastosowanie czystych technologii.
– Musimy zadbać również o to, żeby nasze społeczeństwo było stać na korzystanie z energii elektrycznej, aby nie zubożało i miało możliwość rozwoju. Bezpieczeństwo energetyczne możemy zapewnić przez własne surowce, jak węgiel. Nie chcemy, żeby nam narzucano inną drogę, niż drogę bezpieczną dla naszego społeczeństwa- akcentował.
Kazimierz Grajcarek – koordynator PRE_COP24 ogłosił, że inicjatywa będzie kontynuowana. Po spotkaniu w Katowicach zostanie przygotowywana konferencja w Brukseli, która ma odbyć się na przełomie września i października br.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *