W 100.rocznicę wizyty Achillesa Rattiego

W ostrowieckiej kolegiacie odbyła się Msza Święta Dziękczynna, pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. dziekana Jana Sarwy, z okazji 100. rocznicy wizyty wizytatora apostolskiego Achillesa Rattiego, który będąc w Polsce, odwiedził kościół św. Michała Archanioła.
Wizyta została odnotowana w księgach parafialnych pod datą 7 września 1918 r., a nabrała znaczenia w latach 1922 -1939., kiedy to Achilles Ratii zarządzał Kościołem Katolickim jako papież Pius XI. Z relacji, którą także podczas Mszy św. przypomniał ks. dziekan J. Sarwa wynika, że Achilles Ratti zatrzymał się w Ostrowcu Świętokrzyskim w drodze do Sandomierza.
Przybył pociągiem i tu była końcowa stacja, dalej nie było już traktu kolejowego. Rano o 7.30, na ostrowieckiej stacji, wzdłuż drogi, zgrupowały się szkoły tworząc długi szpaler. Z wagonu wysiadł delegat papieski wraz ze swoim kapelanem ks. Peregrinattim i ks. Henrykiem Gieryczem, prefektem szkół radomskich. Proboszczem parafii św. Michała był wówczas ks. dziekan Wacław Wodecki. Po przywitaniu, przewidywano, że delegat pojedzie prosto do Opatowa i Włostowa, gdzie u szambelana papieskiego Michała Karskiego, czekały na niego konie zaprzężone do karety. Tymczasem delegat A. Ratti chciał odprawić Mszę św. w kościele św. Michała. Po krótkim ingresie, kościół wypełnił się młodzieżą i publicznością, na chórze zabrzmiały organy, a duchowni otoczyli wielki ołtarz. Przy Mszy św., posługiwał ks. Zygmunt Krysiński. Na plebanii odbyło się też śniadanie z udziałem proboszcza z Szewny, ks. Edwarda Kotowskiego, proboszcza Denkowa ks. Jana Nowakowskiego i miejscowych księży. Na plebanii delegat spędził dwie godziny. Według spisanej relacji interesował się miejscowymi stosunkami, podziwiał ogromną ilość Żydów w naszych miastach, dopytywał o ilość parafian i o wpływ zastoju w przemyśle na rozwój miasta. Pożegnanie delegata nastąpiło o 10.30, z honorową wartą. Nikt wtedy nie przypuszczał, że wizytator zostanie wkrótce wyniesiony do godności papieskiej. Kiedy to nastąpiło w 1922 r. Ostrowiec Świętokrzyski zaznaczył swoją wdzięczność za jego chwilowy pobyt w naszym mieście, wysyłając telegram w języku polskim, podpisany przez ówczesnego proboszcza ks. dziekana W. Wodeckiego i burmistrza miasta Adama Mrozowskiego, w którym wyrażali radość i prośbę Najwyższego Pasterza o błogosławieństwo.
Telegram ten wywołał w Ostrowcu żywe zainteresowanie i jego treść została podana parafianom w drugie Święto Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 1922 r.
Wizytę delegata papieskiego upamiętnia tablica wisząca w kruchcie kolegiaty, a jej szczegółowy opis znajduje się w monografii parafii św. Michała Archanioła, wydanej w 2016 r., z okazji 400?lecia jej istnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *