Nasi przedsiębiorcy piszą do premiera Morawieckiego ?Chcemy dwujezdniowych dróg krajowych…?

Podróżując po Polsce można odnieść wrażenie, że jeśli chodzi o rozwój dróg w naszej najbliższej okolicy jakby zatrzymał się czas. Często spotykamy się twierdzeniami, że do Ostrowca zewsząd daleko? Kolejne ekipy rządowe mamiły nas obietnicami rozbudowy jakże dla kierowców newralgicznej drogi krajowej nr 9, ale na planach i zapowiedziach się kończyło. Czyż można się więc dziwić, że ponad dwadzieścia podmiotów z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic skierowało list do premiera Mateusza Morawieckiego w kwestii rozwiązań komunikacyjnych w północnej części województwa świętokrzyskiego?
-Występujemy jako inwestorzy, dostawcy wewnątrzwspólnotowi i eksporterzy, którzy w ostatnim czasie otworzyli swoje fabryki oraz uruchomili produkcję przemysłową w Ostrowcu Świętokrzyskim i okolicach, gdzie łącznie zatrudniamy ponad 5 000 pracowników- czytamy w liście. Nasze produkty są eksportowane do odbiorców na całym świecie. Bez wątpienia, rozwijając swoje przedsiębiorstwa wpływamy na sytuację gospodarczą miasta, regionu i kraju.
Zdaniem przedsiębiorców, istotną przeszkodą do rozwoju jest niewystarczająca dostępność transportowa Ostrowca Świętokrzyskiego oraz północnej części województwa świętokrzyskiego.
– Główna drogą dojazdową do Ostrowca Świętokrzyskiego jest droga krajowa nr 9 – wyjaśniają. -Stan techniczny tej drogi oraz jej ograniczona przepustowość pozbawiają nas oraz naszych kontrahentów możliwości sprawnej komunikacji z głównymi korytarzami transportowymi, takimi jak powstająca droga ekspresowa S7 czy planowana S74, dla których brak jasnego określenia czasu budowy. W okresach przedwyborczych, w dyskusji publicznej, mówiło się o powstaniu dwujezdniowych dróg krajowych nr 9 i 42 łączących spójnym systemem transportowym Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko Kamienną ze wspomnianymi drogami ekspresowymi. Niestety, pomimo zapowiedzi, brak jest jakichkolwiek działań mających na celu budowę tego ważnego połączenia transportowego umożliwiającego sprawną i skuteczną realizację transportu, w tym często ponadgabarytowego.


Lokalni przedsiębiorcy z podziwem obserwują imponującą, ciągle rozbudowywaną przez rządy infrastrukturę dróg krajowych w Polsce centralnej oraz południowo-zachodniej.
– Natomiast w położeniu Ostrowca Świętokrzyskiego czas jakby zatrzymał się w miejscu – twierdzą. -Uważamy, że nasza lokalizacja, tracąca funkcje społeczno-gospodarcze i zmagająca się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, powinna zostać potraktowana w sposób szczególny. Odpowiedzialny rozwój przecież wspomaga rozbudowę i modernizację sieci transportowych i technicznych dla podwyższenia pozycji konkurencyjnej kraju i regionu, wzmacniając tym samym ich potencjał endogeniczny.
Przedsiębiorcy zwrócili z apelem do premiera o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 i 42 łączącej Ostrowiec Świętokrzyski z systemem dróg ekspresowych w Polsce.
– Zwracamy również Pańską uwagę na takt, że obecna droga krajowa nr 9 wymaga nowej nawierzchni na odcinku między miejscowościami Rudnik i Rudka. Tak więc budowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 i 42 na odcinku o długości 60 km stanie się silnym impulsem gospodarczym dla rozwoju naszych firm, przedsiębiorczości, a przede wszystkim wymienionych miast i regionu i będzie miała swój wkład w realizację ogłoszonej przez Pana Premiera przedmiotowej strategii- czytamy.
Apel ostrowieckich przedsiębiorców trafił już do parlamentarzystów, którzy zadeklarowali, że sprawa jest dla nich równie ważna.
-Pismo ostrowieckich przedsiębiorców do premiera Mateusza Morawieckiego trafiło do mojego biura w ubiegłym tygodniu ? mówi poseł, Andrzej Kryj. ?Bardzo cieszę się, że powstało i zawiera postulaty, które przecież dotykają wszystkich. My, jako parlamentarzyści świętokrzyscy, o rozwoju dróg krajowych wokół Ostrowca Świętokrzyskiego rozmawialiśmy już wcześniej zarówno z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, jak i samym premierem Mateuszem Morawieckim. Wydaje się, że dla rządu na razie priorytetowe pozostaje rozwiązanie rozbudowy głównych dróg, autostradowych i ekspresowych, a dopiero później powiązania i spajania z nimi innych dróg. W naszym przypadku rozważa się m.in. rozbudowę dróg dojazdowych do Skarżyska ? Kamiennej i wpięcie ich w krwioobieg drogi ekspresowej E7, na czym zyskaliby głównie mieszkańcy i przedsiębiorcy z Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Zamierzam w kwestii konieczności rozbudowy przebiegających przez północną część województwa dróg krajowych złożyć na forum Sejmu stosowną interpelację, wystosować do premiera i ministra listy wspierające starania naszych przedsiębiorców, a także uczestniczyć w rozmowach związanych z podnoszonymi przez nich problemami.
Wszyscy liczymy na to, że list naszych przedsiębiorców nie będzie przysłowiową pisaniną na Berdyczów i nie zginie w czekającej nas za chwilę politycznej zawierusze, a stanie się zaczynem merytorycznej dyskusji zarówno w gabinetach rządowych, jak i samorządowych.
Paweł Słowiński
Dariusz Kisiel

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nasi przedsiębiorcy piszą do premiera Morawieckiego ?Chcemy dwujezdniowych dróg krajowych…?

  • 11/09/2018 at 09:17
    Permalink

    Jakże dość mam tych przedwyborczych tematów dotyczących potrzeb życia codziennego.To już staje się śmieszne.Przed każdymi wyborami zasypywani jesteśmy planami i obiecankami wszystkim wszystkiego.Niebawem dotknie to i naszego Ostrowca.Wracając do poruszonego tematu zapytam wprost , dlaczego akurat przed wyborami uaktywnia się rolę premiera i naszych parlamentarzystów.Czy do tej pory nie było tematu lekceważenia dojazdu do Ostrowca przez kieleckie władze województwa ? Trzy lata rządzenia to długi okres czasu a nawet nie wspomniano o tym ważkim temacie. A może w końcu wyrwijmy się z tego „województwa”,bo tu dla nich zawsze będziemy „jakimś tam Łostrowcem”

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *