Pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców

Podczas niedawnej konferencji dla przedsiębiorców, zorganizowanej w naszym mieście przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, informowano uczestników o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, już obowiązujących, oraz o tych, które wkrótce winny wejść w życie.
I tak, od 1 stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, obejmujący od. 60 zmian istotnych w prowadzeniu małych i średnich fi rm. Jednym z ważniejszych udogodnień będzie podwyższenie progu w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Umożliwi to większej grupie przedsiębiorców skorzystanie z korzystniejszych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych, czy niższej , 15 proc. stawki podatku CIT. Kolejna zmiana winna zainteresować prowadzących firmy rodzinne. Otóż nowy pakiet wprowadza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka.
Innym, nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednorazowego rozliczenia całości poniesionej straty do 5 mln zł. w jednym roku podatkowym. Gdyby przedsiębiorcy nie powiodło się, np. w realizacji inwestycji, szybciej będzie mógł rozliczyć powstałe straty.
Inną ważną zmianą dla pracodawców będzie możliwość wezwania na badania kontrolne, przebywającego na przedłużającym się zwolnieniu lekarskim pracownika. Dotąd odbywało się to za pośrednictwem listu poleconego. Od stycznia przyszłego roku, wezwanie na badanie może być telefoniczne lub e-mailowe, co winno znacznie usprawnić weryfikację prawidłowości zwolnień.
Kolejna zmiana to ograniczenie obowiązku prowadzenia okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjnych i biurowych. Dotyczyć to ma m.in. takich sektorów działalności gospodarczej, jak gastronomia, handel i większość usług. Proponowanym w pakiecie ułatwieniem jest również zapowiadane ujednolicenie formularzy deklaracji lokalnych podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego. Obecnie druki te są zróżnicowane w poszczególnych gminach. Nowe wzory, jednakowe dla wszystkich, przygotuje Ministerstwo Finansów. Deklaracje będzie można wysyłać drogą elektroniczną.
Dalszym, istotnym uproszczeniem, tym razem dla spółek z. o.o. – najczęściej funkcjonującego typu spółki handlowej, ma być m.in. możliwość podejmowania wszystkich uchwał pisemnie, w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia. Te proponowane zmiany, dotyczące prawa podatkowego i gospodarczego ? zdaniem przedstawiających je ekspertów, mają ułatwić funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Jak to będzie w praktyce, przekonamy się za kilka miesięcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *