?Staszic? świętuje 100 ? lecie odzyskania niepodległości

W LO Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonano otwarcia wystawy, która została pozyskana przez Starostwo Powiatu Ostrowieckiego i będzie eksponowana także w Szkole Mistrzostwa Sportowego.
Moduł wystawienniczy składa się z 30 plansz opisujących lata 1914 – 1923. Do tego okresu odwołał się w oficjalnej inauguracji dyrektor szkoły Dariusz Kaszuba podkreślając zasługi naszego krajana płk Władysława Belinę Prażmowskiego, walczącego o niepodległe państwo. Zwrócił również uwagę na rekwizyt historyczny tj. czapkę maciejówkę, która stanowiła dopełnienie plansz ekspozycyjnych. Maciejówka w końcu XIX i w wieku XX była noszona na wsiach, a w okresie I wojny światowej i powojennym przez członków organizacji strzeleckich i żołnierzy Legionów Polskich. Maciejówkę nosił Józef Piłsudski, w tym nakryciu głowy został sportretowany m.in. przez Wojciecha Kossaka (Piłsudski na kasztance, 1928). Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślił rolę dydaktyczną jaką spełni wystawa w liceum, zaś lekcje wychowawcze realizowane podczas zwiedzania wystawy wpiszą się w cykl wychowania patriotycznego realizowanego w ?Staszicu?.
Licznie zgromadzeni goście wzięli udział w krótkim programie artystycznym, przygotowanym przez A. Sobólską, M.Fularę, D. Nowaka i koordynowanym przez M. Borzym. Uczniowie zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz krótki rys historyczny z uchwały Sejmu z 2017roku, związany z okresem walki o niepodległość. Dopełnieniem patriotycznego nastroju było wystąpienie senatora Jarosława Rusieckiego oraz starosty Zbigniewa Dudy.
Każdy buduje własną historię ale też dziedziczy historię – powiedział senator Jarosław Rusiecki, po czym wręczył dyrektorowi pamiątkową naklejkę z napisem ?niepodległa? wzorowanym na oryginalnym piśmie Marszałka. Występująca młodzież otrzymała od senatora zaproszenie na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Znacząco wybrzmiały również słowa starosty: Walczący o niepodległość różnili się poglądami, ale poszli jedną drogą, którą była Polska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *