Ostrowiec Świętokrzyski z tytułem ?EKOJanosika?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od wielu lat podejmuje szereg działań mających na celu realną poprawę jakości powietrza, ograniczenie niskiej emisji.
Właśnie doceniono je przez Narodową Radę Ekologiczną i przyznano tytuł ?EKOJANOSIKA 2018? w Krajowej Nagrodzie Ekologicznej, wręczonej przez Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska wraz z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska za działalność na rzecz obniżenia niskiej emisji i poprawy świadomości oraz wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.
Na tym nie koniec wyróżnień w dziedzinie ekologii, bo Gmina Ostrowiec Świętokrzyski została uhonorowana za działania edukacyjne, szeroką współpracę w ramach Święta Drzewa i zaangażowanie 13 gminnych placówek oświatowych w sadzenie drzew i tworzenie przyszkolnych ogrodów.
15. Święto Drzewa odbyło się pod hasłem Drzewo -Przyjaciel. Podczas tegorocznej edycji zwrócono uwagę na niezliczone korzyści, jakie dają nam drzewa oraz zachęcano wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Najbardziej aktywni uczestnicy programu, w tym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymali nagrody Czarodziejskiego Drzewa, przyznawane corocznie za największą ilość posadzonych drzew, za najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań.
Klub Gaja przyznał również tegoroczne Nagrody Pegaza za szczególne osiągnięcia w akcji ?Zbieraj makulaturę, ratuj konie?. W zbiórce makulatury w roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy wspólnie zebrali blisko 250 ton tego surowca. W akcji wzięło udział ponad 50 podmiotów z całej Polski ? placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, fi rmy i osoby prywatne. Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalnej chęci pomocy potrzebującym.
Uczestnicy akcji segregując odpady dbają o środowisko naturalne i pomagają zwierzętom. Za pieniądze z makulatury Klub Gaja wspiera utrzymanie, leczenie, terapię uratowanych koni, opłaca leki i opiekę weterynaryjną, monitoruje sytuację zwierząt oddanych do adopcji, prowadzi edukację ekologiczną oraz inne czynności związane z realizacją akcji. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski została nagrodzona w I Kategorii ? za największą ilość zebranej makulatury podczas akcji edukacyjnych – 15 ton 10 kg makulatury.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *