Nie ma zgody na zwolnienie kolegi radnego

Radni starachowiccy nie pozwolili zwolnić ze stanowiska dyrektora naczelnego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak argumentowała swój wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z Rafałem Lipcem ? radnym Rady Miejskiej w Starachowicach, narastającą pod jego rządami stratą ostrowieckiego szpitala.
W głosowaniu 2 radnych było za, 17 przeciw, a jeden się wstrzymał.
-Zagrała tu solidarność radnych, bo polityki tu żadnej nie ma ? powiedziała starosta Marzena Dębniak. Ciekawe jak zachowaliby się radni starachowiccy, gdyby to dyrektor ich szpitala tak się tłumaczył z rosnącego zadłużenia?

Przeczytaj o kłopotach ostrowieckiego szpitala

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Nie ma zgody na zwolnienie kolegi radnego

 • 20 grudnia 2018 at 16:34
  Permalink

  móglby ktos to wytlumaczyc bo nie rozumiem
  którzy radni głosowali ?

  Reply
 • 20 grudnia 2018 at 18:20
  Permalink

  „Innymi słowy rada gminy odmówić może zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym tylko w jednej sytuacji, gdy podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. We wszystkich innych sytuacjach rada gminy nie może nie udzielić takiej zgody.”
  wyrok NSA z 5 czerwca 2014 r. II OSK 3133/13, wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2015 r. II SA/Wa 97/15 (źródło:https://www.rp.pl/Administracja/311209987-Jak-skarzyc-uchwale-ws-zwolnienia-z-pracy-urzednika-posiadajacego-mandat-radnego.html)
  art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ z zakresu administracji publicznej, może ? po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia ? zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
  SP w Ostrowcu powinno teraz czekać na śmieszne uzasadnienie rady gminy starachowic i później wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na uchwałę odmawiającą zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, gdyż jego odwołanie jest dyktowane tym że był, jest i będzie słabym dyrektorem. co pokazuje min zadłużenie szpitala. a nie jego od niedawna podjęta działalnością w radzie gminy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *