Małgorzata Stafijowska dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zakończyła się procedura związana z naborem na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Komisja rekrutacyjna zdecydowała, że to Małgorzata Stafijowska spełnia nie tylko wymagania określone w naborze, ale przede wszystkim posiada predyspozycje, umiejętności i bardzo duże doświadczenie, a nadto gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.  

Małgorzata Stafijowska była najpierw kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, a później zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyski. W poprzedniej kadencji, po 20 latach pracy w urzędzie, została zwolniona ze stanowiska przez p.o. dyrektora. Ostatnio była inspektorem w Referacie ds. Społecznych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyrektor ostrowieckiego PUP jest absolwentką Wydziału Prawa UMCS Lublin na kierunku administracja. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii komunikacji społecznej. Pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia ?Razem? na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *