Współpracujące samorządy. Gmina przejmie w zarząd powiatowe drogi w granicach miasta

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podjęcia działań mających na celu przekazanie przez Powiat Ostrowiecki Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zarządu nad drogami powiatowymi na terenie miasta. Dokument powołujący zespoły zadaniowe, które do końca kwietnia br. mają przygotować skoordynowane procedury obu samorządów, podpisali prezydent Jarosław Górczyński oraz starosta Marzena Dębniak oraz wicestarosta Andrzej Jabłoński.

– Chcemy docelowo przejąć w zarząd drogi Powiatu Ostrowieckiego przebiegające w granicach Ostrowca Świętokrzyskiego- mówi prezydent Jarosław Gorczyński. Najważniejsze jest dla nas zapewnienie odpowiedniego standardu tym ulicom. Naszych mieszkańców nie interesuje czy poruszają się drogą gminną czy powiatową. Drogi mają być zadbane, a na chodnikach ma być bezpiecznie. Uważam, że miasto jest bardzo dobrze przygotowane do bieżącego utrzymania dróg, choć mam świadomość, że przybędzie nam obowiązków. Mamy dwie firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Zakład Usług Miejskich, które na pewno sobie z tym poradzą. Decydując się na taki krok, nie ukrywam uwzględniamy, trudną sytuację starostwa powiatowego.

Na mocy porozumienie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski chce docelowo przejąć pieczę nad utrzymaniem blisko 40 km dróg powiatowych w granicach miasta. Miejski samorząd chce odpowiadać za ich utrzymanie, czyli sprzątanie, remonty cząstkowe, czy w kolejnych latach także odśnieżanie.

– Dzisiaj jesteśmy na etapie wstępnym całego przedsięwzięcia, bowiem ostateczną zgodę będą musieli wyrazić radni obu samorządów- akcentuje prezydent Jarosław Górczyński.

– Dziś rozpoczynamy finalizowanie pewnej idei, bowiem od dawna na terenie miasta winien być jeden gospodarz wszystkich dróg- uważa starosta Marzena Dębniak. Nie bez znaczenia jest nasza sytuacja związana z programem naprawczym pociągającym za sobą obniżkę wszelkich kosztów. Dziękuję panu prezydentowi, że zgodził się na realizację takiego działania. Chcemy pokazać, że najważniejsze są współdziałające samorządy dla ogólnego dobra, a nie wzajemna konkurencja nie służąca nikomu.

-Cała operacja nie zmienia kategorii dróg, a jedynie zgodnie z ustawą o drogach zmianę zarządcy- wyjaśnia wicestarosta Andrzej Jabłoński. Porozumieniu muszą towarzyszyć uchwały obu samorządów, które zgadzają się na taki krok. Rozróżniamy zarządzanie, w którym mieści się bieżące utrzymanie i remonty, a inwestycje, uzależnione od możliwości finansowych obu partnerów.  Powiat będzie na mocy porozumienia także przekazywał gminie środki wynikające z układu historycznego. Ale ostateczne kwoty dotacji poznamy po zakończeniu prac powołanych dziś zespołów.

Starosta Marzena Dębniak liczy, że podobne wstępne porozumienia na zarządzanie dróg Powiat Ostrowiecki zawrze z innymi gminami.

Wypracowane porozumienie będzie zawierać:

1) wykaz i szczegółowe dane oraz opis stanu technicznego dróg powiatowych i mostów wraz z ich numeracją, przebiegiem oraz długością,

2) postanowienia dotyczące wydawania decyzji administracyjnych, usuwania wad i usterek, bieżącej konserwacji nawierzchni, utrzymania letniego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, utrzymania zieleni przydrożnej, utrzymania zimowego dróg, wydatków na remonty dróg, konserwację i utrzymanie mostów oraz sygnalizacji świetlnej,

3) wysokość i terminy udzielenia dotacji na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zasady jej rozliczania,

4) zasady kontroli i przekazywania niezbędnych dokumentów w celu realizacji zawartego Porozumienia,

5) okres obowiązywania Porozumienia oraz warunki jego zmiany lub wypowiedzenia,

6) osoby odpowiedzialne za merytoryczną realizację Porozumienia,

7) inne istotne postanowienia regulujące współpracę, w tym możliwość podejmowania działań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.   

Drogi, które ma objąć porozumienie: ul. 11-go Listopada, ul. Długa, ul. Piaski, ul. Podstawie, ul. Polna, ul. Rudzka, ul. J. Samsonowicza, ul. Siennieńska, ul. Szewieńska, ul. L. Waryńskiego, ul. Żabia, Al. Jana Pawła II, ul. H. Sienkiewicza, ul. S. Żeromskiego, ul. Chmielowska, ul. Świętokrzyska, ul. Chrzanowskiego, ul. Iłżecka, ul. Kąty Denkowskie, ul. J. Kilińskiego, ul. A. Mickiewicza, ul. Mostowa.

Łącznie: 39,345 km.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Współpracujące samorządy. Gmina przejmie w zarząd powiatowe drogi w granicach miasta

 • 7 stycznia 2019 at 12:12
  Permalink

  Nie wiem co miał na myśli pan prezydent głosząc „…miasto jest bardzo dobrze przygotowane do bieżącego utrzymania dróg…” Drugą zimę z kolei zarządzający drogami i chodnikami w mieście po prostu olewają.Wystarczy przejść się chodnikami nawet w centrum miasta a dozna się przygody ze ślizgawkami na chodnikach a z kolei latem i jesienią można zobaczyć dorodne niewykoszone wysokie chwasty.
  Faktycznie,że jako użytkownika nie obchodzi mnie kto zarządza ulicami w mieście.A najdziwniejsze jest że Straż Miejska wymusza na właścicielach prywatnych posesji,utrzymania w należytym stanie,chodnika na wysokości posesji tak zimą jak i latem.Nie robi tego wobec odpowiedzialnych za stan pozostałych odcinków ulic w mieście. Szczęściem Spółdzielnie Mieszkaniowe dobrze się wywiązują z tego obowiązku bo inaczej w mieście panowałby totalny bałagan w tym temacie.
  Pozostaje tylko mieć nadzieję,że po tych zapewnieniach coś zmieni się na lepiej…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *