Ależ awans ?Chreptowicza?! Mamy dwie Złote Szkoły!

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019, który po raz 21 został przygotowywany przez redakcję ?Perspektyw?, przyniósł niezwykle spektakularny sukces ostrowieckiemu LO Nr II im. J.Chreptowicza.

Nasze liceum, które przed rokiem uplasowało się na 216 miejscu, w tegorocznym rankingu awansowało na 115 miejsce. ?Chreptowicz?, jako jedyne nasze liceum, znalazło się wśród najlepszych szkół na 107 miejscu w rankingu maturalnym. Z kolei w piątej setce uplasowało się LO Nr III im. Władysława Broniewskiego. W tegorocznym rankingu zanotowało bowiem spadek  ? z 369 na 406 miejsce. ?Broniewski? uzyskał 38,92 pkt.  ?Chreptowicz? zyskał status ?Złotej Szkoły?, a ?Broniewski? ?Srebrnej Szkoły?. Niestety, w pierwszej pięćsetce liceów nie znalazło się LO Nr I im. Stanisława Staszica, które plasuje się na 552 miejscu.

I tak, ?Chreptowicz? zajmuje obecnie 3, ?Broniewski? 11, a ?Staszic? 17 miejsce w województwie świętokrzyskim.  Wszystkie nasze licea w rankingu wojewódzkim awansowały. ?Chreptowicz? znalazł się tuż dwójką kieleckich liceów: Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej (12 miejsce w Polsce) i II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego (114 miejsce). Z innych, naszych szkół wymienić należy LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie z 14 miejscem w województwie i 501 w Polsce oraz Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. E. Szylki w Ożarowie z 20 miejscem w województwie i 599 w Polsce. W rankingu ogólnopolskim zwyciężyło warszawskie LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. St.Staszica przed XIII Liceum Ogólnokształcących w Szczecinie i krakowskim V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego.

Technikum Hutniczo -Mechaniczne, czyli Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., zanotowało awans z 98 na 66 miejsce w kraju, zdobywając znak jakości ? tarczę ?Złotej Szkoły?. W rankingu maturalnym nasze technikum znalazło się na 47 miejscu, a w rankingu szkół olimpijskich na 114 pozycji. W województwie świętokrzyskim THM uplasowało się na 2 miejscu, dając się wyprzedzić jedynie Technikum Nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie. Na 14 miejscu  w województwie sklasyfikowano ostrowiecki Technikum Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a na 19 Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

W tegorocznym rankingu licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane z takich źródeł, jak protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Ustalono następujące kryteria i ich wagi procentowe w rankingu liceów: sukcesy w olimpiadach 30%, matura ? przedmioty obowiązkowe 25%, matura ? przedmioty dodatkowe 45%. Natomiast w przypadku rankingu techników obowiązują cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach 20%, matura ? przedmioty obowiązkowe 20%, matura ? przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%. Oznacza to w praktyce, że czynnikiem dominującym w ocenie liceów jest matura (z łączną wagą 70%). Natomiast w przypadku techników o pozycji szkoły w dużym stopniu (30%) decydowały też wyniki egzaminu zawodowego, co jest zgodne ze znaczeniem tego egzaminu dla uczniów i dla szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *