Remont neurologii

Jak już informowaliśmy, ograniczona została działalność medyczna na oddziale neurologicznym ostrowieckiego szpitala.
Wstrzymane zostały wszystkie przyjęcia, a po zakończeniu hospitalizacji ostatnich pacjentów, leczenie będzie zawieszone do 25 marca.
Jak się dowiedzieliśmy, jest to spowodowane planowanym remontem w ramach realizowanego projektu ?Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
Przebudowa obejmuje powierzchnię ok. 552 m kw. Docelowo przewiduje się uzyskanie i zmianę lokalizacji następujących pomieszczeń: gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarek z częścią socjalna, łazienka personelu, sala łóżkowa 5?osobowa, łazienka damska i męska, pomieszczenia WC damskie i męskie, natryski męskie i damskie, pomieszczenie porządkowe ? brudownik, gabinet lekarza dyżurnego, gabinet pielęgniarki oddziałowej, gabinet kierownika, sekretariat, pomieszczenie Pro Morte.
W ramach prac budowlanych planowana jest rozbiórka części ścian wewnętrznych, postawienie nowych ścian działowych, wymiana stolarki drzwiowej, w planach jest również wykonanie prac związanych z instalacjami sanitarnymi (wodną i kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) i elektrycznymi według projektów branżowych. Wyremontowane będą pomieszczenia po aptece, które docelowo będą służyły potrzebom oddziału neurologii. Przetarg wygrała firma ?Roka? z Kielce, na kwotę: 371.726,45 zł brutto.
Równolegle prowadzone będzie dostosowanie pomieszczeń w piwnicach blok A w celu przeniesienia Centralnej Sterylizatorni. Po wykonaniu niezbędnych prac zostaną wydzielone między innymi pomieszczenie socjalne, pomieszczenie kierownika sterylizatorni oraz tak zwana część brudna. Przewiduje się utworzenie magazynu materiałów sterylnych, pomieszczenia na mycie i suszenie wózków z wydzieloną częścią na sprężarkę i stacje uzdatniania wody. Prace wykona firma Hand-Bud Alicja Langa z Ostrowca Św. na kwotę 344.556,57 zł brutto.
Łączna wartość robót budowlanych w 2019 r. to 716.283,02 zł brutto i zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu ostrowieckiego oraz z dotacji celowej wojewody świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *